Gospodarka Odpadami

Zbiórka elektroodpadów Zbiórka folii po sianokiszonce Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – obowiązująca od 19 maja 2020 r. Harmonogram odbioru odpadów 2020 rok Gospodarka odpadami – ulga za posiadanie kompostownika Zbiórka odpadów wielkogabarytowych Analiza finansowo-logistyczna działań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na Podhalu Opłaty za gospodarowanie odpadami od 1 lutego 2020 r Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru i transportu odpadów z terenu Gminy Szaflary PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych Gdzie i jak można oddawać odpady wielkogabarytowe, elektryczne, baterie, leki i inne odpady oraz surowce wtórne? Kompostujmy – bioodpadów niemarnujmy Wykaz firm posiadających zezwolenia na odbiór ścieków z terenu Gminy Szaflary Firmy, które wygrały przetarg na odbiór i transport odpadów, oraz przetarg na zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Szaflary Przewodnik dla przedsiębiorców korzystających ze środowiska Informacja o nowym sposobie segregacji odpadów komunalnych od lipca 2017 r. Zmiany w systemie odbioru śmieci w 2015 Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu w 2017 r Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu w 2016 r. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu w 2015 r. Informacje o uzyskanych poziomach recyklingu w 2014 r. Odpady – opłaty i terminy od 1 kwietnia 2019 r. – NIEAKTUALNE Odpady – opłaty i terminy od 2013 r. – NIEAKTUALNE Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – stara wersja