Archiwa kategorii: Fundusz Dróg Samorządowych

Gmina Szaflary pozyskała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania polegającego na budowie drogi gminnej wraz z obiektem mostowym łączącym miejscowości Skrzypne i Maruszyna.