Szkoł Podstawowa im. Świętego Stanisława Kostki w Maruszynie Górnej

szkola_maruszyna_gorna_fotoMaruszyna
ul. Jana Pawła II nr 29,
34-424 Szaflary
tel. 18 27-562-27
e-mail: magor20@poczta.onet.pl
www.maruszyna.pl
dyrektor: mgr Konrad Kuźmiński


NauczycieleEtatyObsługaEtatyUczniowieOddziały
1716,3732,512610

Koszty działalności

Lp.Rodzaj wydatku2011201220132014201520162017
1.Utrzymanie budynku53 060,1950 791,8839 997,1964 002,3445 295,1240 390,1650 412,52
2.Administracja106 693,43114 418,60124 173,43122 744,00130 234,68139 582,86146 318,68
3.Nauczanie i wychowanie986 743,421 078 745,701 018 469,721 033 390,001 042 235,891 071 748,471 102 462,83
4.Pozostałe6 728,367 176,255 211,545 795,006 800,000,000,00
5.RAZEM1 153 225,401 251 132,431 187 851,881 225 931,341 224 565,691 251 721,491 299 194,03

Zestawienie planu finansowego

L.pRodzaj wydatkukwotaudział %
1Budżet szkoły1223568,98100%
a)koszty pracownicze - wynagrodzenia i pochodne, zapomogi finansowe i wczasy pod gruszą (odpis na ZPŚS)1144893,0094%
b)koszty administracyjne - energia elektryczna, środki czystości, mat. biurowe, mat. remontowe, itp.78645,986%
Razem1223568,98100%

Plan finansowy wydatków rzeczowych planowanych przez Pana Dyrektora ZSPiG w Maruszynie Górnej 145.000 zł
Otrzymany plan finansowy na wydatki rzeczowe to 118.000 zł
Plan finansowy wydatków rzeczowych ZSPiG w Maruszynie Górnej zmniejszono o następujące pozycje a mianowicie:

  • 20.000 zł malowanie dachu – zadanie będzie wykonane w późniejszym okresie
  • 7.000 zł zmniejszenie planu ze względu na zawyżoną kalkulację wydatków bieżących (skorygowano do wykonania z roku poprzedniego)

Pozostałe wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie szkoły tj.np. zakup materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej, zakup środków czystości, zakup materiałów gospodarczych, opłaty za ścieki, opłaty transportowe itp. pozostały na niezmienionym poziomie (zaplanowanym przez Pana Dyrektora) tak aby nie było sytuacji, że w szkole czegoś brakuje np. kredy czy tym podobne. Urząd Gminy nie odpowiada i nie posiada wiedzy na temat funkcjonowania Rady Rodziców, która sama decyduje o wydatkowaniu swojego budżetu.

Aktualności