Porozumienie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie

W dniu 18 lipca 2019 r. Wójt Gminy Szaflary podpisał porozumienie o zawiązaniu współpracy na rzecz nowych możliwości rozwoju zawodowego osób dorosłych w związku z realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie projektów Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa oraz Nowy Start w Małopolsce.

W ramach zawartego porozumienia na terenie naszej gminy zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne oraz dyżury doradców zawodowych dotyczące projektów:

  1. Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa,
  2. Nowy Start w Małopolsce.

Szczegółowe informację znajdują się na stronie:  https://www.pociagdokariery.pl