Archiwa kategorii: Dotacje, programy, granty, konkursy

Gmina Szaflary pozyskała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania polegającego na budowie drogi gminnej wraz z obiektem mostowym łączącym miejscowości Skrzypne i Maruszyna.

Gmina Szaflary otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 – Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 – Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie […]

Zaskale – dodatkowy termin konsultacji

Przypominamy, iż w dniu 7.11.2019 rok (czwartek) planowane są dodatkowe konsultacje projektu sieci geotermalnej. W godzinach 10.00 – 18.00 możliwe będzie spotkanie z projektantami w budynku remizy OSP Zaskale oraz w Urzędzie Gminy Szaflary.
Serdecznie zapraszamy.

W ostatnim czasie na terenie Gminy można spotkać projektantów, którzy uzgadniają przebieg sieci z mieszkańcami, z czym to jest związane?

W chwili obecnej na terenie miejscowości Szaflary, Zaskale i Bór trwają prace projektowe związane z budową […]

Ponad 7 km może mieć odwiert geotermalny, który powstanie w Gminie Szaflary. Będzie to jednocześnie najgłębszy odwiert geotermalny w Polsce.
Pierwotnie planowany odwiert miał mieć 5,3 km głębokości, jednak w wyniku […]

 
8 lipca br. Wójt Gminy Szaflary – Rafał Szkaradziński podpisał porozumienie
z WFOŚiGW w Krakowie na wspólną realizację na terenie Gminy Szaflary Programu „Czyste Powietrze”.
Współpraca ta będzie polegać m.in. na pomocy w wypełnianiu […]

 
W dniu 09.07.2019r. została podpisana umowa między Podhalańskim Przedsiębiorstwem Komunalnym, Gminą Szaflary a Przedsiębiorstwem Inżynieryjno – Budowlanym i Sieci Sanitarnych ASTEX Sądelscy na budowę kanalizacji sanitarnej w Maruszynie, Szaflarach […]

 
Już niedługo Ochotnicza Straż Pożarna w Bańskiej Niżnej będzie miała nowy samochód. Jako jedna z 38 jednostek z terenu województwa małopolskiego otrzymała promesę na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego. Środki […]

 
Podczas trwającego w Krakowie, w dniu 5 czerwca, Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast Gmina Szaflary otrzymała promesę w ramach środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
Środki w wysokości […]