Wydziały i referaty

Centrala – Biuro Obsługi Klienta 18 26 123 15
Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
Planowanie przestrzenne 18 26 123 20
Inwestycje, drogownictwo, transport 18 26 123 40
Referat Gospodarki Gminnej i Zamówień Publicznych
Geodezja i gospodarka nieruchomościami 18 26 123 41
Ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo 18 26 123 41
Zamówienia publiczne 18 26 123 14
Urząd Stanu Cywilnego 18 26 123 23
Referat Organizacji i Administracji
Ewidencja ludności i dowodów osobistych 18 26 123 16
Ewidencja działalności gospodarczej 18 26 123 23
Sekretariat Wójta i Zastępcy Wójta 18 26 123 38
Referat Edukacji i Spraw Społecznych
18 26 123 37
Referat Podatków i Opłat Lokalnych (w tym opłaty za usuwanie odpadów) 18 26 123 21
Wydział finansowy
Zespół Budżetu i Planowania wieloletniego 18 26 123 19
Zespół Księgowości Budżetu i Urzędu Gminy
18 26 123 18
Zespół Wspólnej Obsługi Finansowej Jednostek 18 26 123 18
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Publicznego
18 26 123 27
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 18 26 123 29