Gospodarka odpadami – ulga za kompostownik

 

Gospodarka odpadami – ulga za posiadanie kompostownika

Wójt Gminy Szaflary informuje, iż wprowadzono ulgę związaną z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Ulgę tą wprowadziła Rada Gminy Szaflary Uchwałą  Nr XVIII/124/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Ulga wynosi 1 zł / miesiąc / za osobę. Osoby, które chcą uzyskać ulgę z tytułu posiadania kompostownika muszą taki kompostownik posiadać. Kompostownik można wykonać we własnym zakresie lub zakupić gotowy z tym zastrzeżeniem, że nie może on powodować uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. Aby uzyskać zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za posiadanie kompostownika właściciel nieruchomości (podatnik na którego figuruje „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”) musi złożyć nową „Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” (obowiązującą od 19 maja 2020 r.) dostępną na stronie internetowej Gminy Szaflary.

Deklaracje można składać od 20 maja 2020 r.

WZÓR DEKLARACJI