MFM

Międzyzakładowy Fundusz Mieszkaniowy działa na podstawie umowy zawartej 5 czerwca 2012 r. pomiędzy placówkami oświatowymi, Urzędem Gminy, Gminnym Zespołem Oświaty oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie prowadzenia wspólnej działalności socjalnej w celu finansowania pomocy mieszkaniowej dla pracowników oraz emerytów i rencistów.

DO POBRANIA:

Prowadzący sprawy: Małgorzata Kowalska, Tel.: 18 26 123 19