Szkoła Podstawowa im. Świętego Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej

szkola_banska_niżna_fotoBańska Niżna
ul. Papieska 141
34-424 Szaflary
tel. 18 27-548-21
e-mail: szkolabn@pro.onet.pl
www.szkolabanskanizna2013.republika.pl
dyrektor: mgr Jolanta Stolarczyk


NauczycieleEtatyObsługaEtatyUczniowieOddziały
2318,4832,513310

Koszty działalności

Lp.Rodzaj wydatku2011201220132014201520162017
1.Utrzymanie budynku60 426,5394 629,6288 315,1495 754,4983 044,6964 056,8264 604,97
2.Administracja77 711,7069 734,2178 864,8974 980,0078 625,4680 099,1381 747,78
3.Nauczanie i wychowanie1 009 754,611 061 881,801 070 995,871 068 376,001 086 224,011 192 703,621 204 952,92
4.Pozostałe5 227,278 735,434 418,362 552,000,002 050,001 500,00
5.RAZEM1 153 120,111 234 981,061 242 594,261 241 662,491 247 894,161 338 909,571 352 805,67

Zestawienie planu finansowego

L.pRodzaj wydatkukwotaudział %
1Budżet szkoły129507,25100%
a)koszty pracownicze - wynagrodzenia i pochodne, zapomogi finansowe i wczasy pod gruszą (odpis na ZPŚS)1193082,0092%
b)koszty administracyjne - energia elektryczna, środki czystości, mat. biurowe, mat. remontowe, itp.102425,258%
Razem1295507,25100%

Plan finansowy wydatków rzeczowych planowanych przez Panią Dyrektor ZSPiG w Bańskiej Niżnej 207.500 zł
Otrzymany plan finansowy na wydatki rzeczowe to 140.500 zł
Plan finansowy wydatków rzeczowych ZSPiG w Bańskiej Niżnej zmniejszono o następujące pozycje a mianowicie:

  • 11.000 zł rozbudowa sieci monitoringu i sieci inetrnetowej (złożenie wniosku o dofinansowanie zewnętrzne) – 56.000 zł zakup sprzętu i wyposażenia, zakup komputerów, zakup pomocy dydaktycznych (złożenie wniosku o dofinansowanie zewnętrzne)

Pozostałe wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie szkoły tj.np. zakup materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej, zakup środków czystości, zakup materiałów gospodarczych, opłaty za ścieki, opłaty transportowe itp. pozostały na niezmienionym poziomie (zaplanowanym przez Panią Dyrektor) tak aby nie było sytuacji, że w szkole czegoś brakuje np. kredy czy tym podobne. Urząd Gminy nie odpowiada i nie posiada wiedzy na temat funkcjonowania Rady Rodziców, która sama decyduje o wydatkowaniu swojego budżetu.

Dodatkowe wydatki ponoszone przez Urząd Gminy a nie ujęte w planie finansowym szkoły

Lp.Rodzaj wydatkuKwota
1Wydatki realizowane przez Urząd Gminy4537,00
a)mapa do celów projektowych boiska1000,00
b)dokumentacja projektowa przebudowa boisk2337,00
c)sporządzenie kosztorysu inwestorskiego placu rekreacyjno - edukacyjnego1200,00
Razem4537,00

Aktualności