Opłata za gospodarowanie odpadami wynosi:

 • segregowane – 6 zł od osoby za miesiąc (18 zł od osoby za kwartał)
 • niesegregowane – 12 zł od osoby za miesiąc (36 zł od osoby za kwartał)

Metody płatności – opłaty można uiszczać na kilka sposobów:

 • przelew/wpłata na konto (na poczcie lub przelewem bankowym):
  nr konta: 96 8812 0005 0000 0000 2134 0099
  dane odbiorcy: Urząd Gminy w Szaflarach
  tytuł: należy wpisać Imię i Nazwisko, adres oraz kwartał, za który dokonywana jest wpłata, np. Piotr Nowak Szaflary ul. Długa 1, Opłata za gospodarowanie odpadami za I kwartał 2017 r.
 • lub wpłata w kasie Gminy Szaflary:
  na parterze, w godzinach:

  • poniedziałek od 9:00 do 16:00
  • wtorek, środa, czwartek od 9:00 do 15:00
  • piątek od 9:00 do 14:00
 • lub można wpłacać u Sołtysów (inkasentów) w terminach przez nich ogłoszonych,

Terminy płatności:

 • I kwartał (styczeń, luty, marzec) – do 10 kwietnia
 • II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) – do 10 lipca
 • III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) – do 10 października
 • IV kwartał (październik, listopad, grudzień) – do 10 grudnia