Archiwa kategorii: Obwieszczenia

Lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RPPI.6733.29.2020 „Przebudowa części budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dydaktyczno-pomocniczych na przedszkole oraz nieużytkowego strychu na pomieszczenia dydaktyczno- pomocnicze w miejscowości Bór, ul. Jana Pawła II 44, działka nr ewid. 795/2 – wydanie decyzji

W sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie stacji elektroenergetycznej Szaflary w zakresie SN wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, lokalizacja inwestycji: działki ewid. nr 716/22, 716/31, w miejscowości Zaskale, Gmina Szaflary. – wszczęcie postępowania

W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Odwodnienie drogi gminnej 364780K ul. Św. Józefa w miejscowości Skrzypne – (kanalizacja deszczowa). Adres zamierzenia inwestycyjnego: Gmina: Szaflary, Miejscowość: Skrzypne, ul. Św. Józefa, dz. ewid. nr 2274/6

W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa części budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dydaktyczno–pomocniczych na przedszkole oraz nieużytkowego strychu na pomieszczenia dydaktyczno-pomocnicze – zakończenie postępowania

 

 • rozbudowa, przebudowie istniejącego boiska sportowego LKS Zaskale,
 • przebudowa linii średniego napięcia kolidującej z projektowanym boiskiem sportowym,
 • budowa ogrodzenia terenu boiska LKS Zaskale,
 • budowa piłkochwytów wokół boiska sportowego,
 • budowa terenów utwardzonych w tym również miejsc postojowych i zjazdów
 • budowa trybun sportowych dla kibiców, zawodników, sędziów,
 • budowa nowych i przebudowa wewnętrznych instalacji energetycznych i oświetlenia,
 • budowa instalacji monitoringu obiektu,
 • budowa instalacji drenażu odwadniającego boisko sportowe wraz z proj. zbiornikiem na wodę opadową wraz z instalacją wodociągową podlewania boiska,
 • mury oporowe wraz z ukształtowaniem terenu projektowane skarpy, nasypy
 • oraz z urządzenia budowlane i infrastruktury technicznej

Adres zamierzenia inwestycyjnego: Miejscowość: Zaskale Gmina: Szaflary

 

Zakończenie postępowania

 

Wszczęcie postępowaniaZakończenie postępowaniaWydanie decyzji

Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Szaflary w miejscowościach
Szaflary i Bańska Niżna wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą odwodnienia sieci oraz studnie i kanalizacje teletechniczne – Dystrykt I cz. 1,   Dystrykt I cz. 2,   Dystrykt I cz. 3Dystrykt I cz. 4,   Dystrykt II cz. 1Dystrykt II cz. 2Dystrykt II cz. 3,

Budowa sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Szaflary w miejscowości Szaflar oraz Bańska Niżna wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą odwodnienia, odpowietrzania, studnie techniczne, kanalizacje techniczną  Dystrykt IV

Budowa osiedlowej geotermalnej sieci ciepłowniczej wraz z instalacją teletechniczną w miejscowości Bór

Budowa osiedlowej geotermalnej sieci ciepłowniczej wraz z instalacją teletechniczną w miejscowości Szaflary – Dystrykt 3Dystrykt 6,   Dystrykt 9Dystrykt 7,  Dystrykt 8.

Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Szaflary w miejscowości Zaskale  wraz      z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą odwodnienia sieci oraz studnie i kanalizacje teletechniczne Dystrykt I,  Dystrykt I, II,   Dystrykt II, III, VI,   Dystrykt IV,    Dystrykt VI, VII,   Dystrykt IV, V, VI,   Dystrykt I, II, VI, VIII

Budowa budynku pompowni ciepłowniczej w ramach projektu „Sieci ciepłowniczej magistralnej od Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach – Bańskiej Niżnej przez Szaflary do kotłowni przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu

Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Szaflary w miejscowościach
Szaflary i Bańska Niżna wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą odwodnienia sieci oraz studnie i kanalizacje teletechniczne – Dystrykt I cz.1,   Dystrykt I cz.2,   Dystrykt I cz.3,   Dystrykt I cz.4,    Dystrykt II cz. 1,   Dystrykt II cz. 2Dystrykt II cz. 3, Dystrykt IV,  Dystrykt VDystrykt VIDystrykt X, XI, XIIDystrykt XIII i XIV

Budowa osiedlowej geotermalnej sieci ciepłowniczej wraz z instalacją teletechniczną w miejscowości Bór

Budowa osiedlowej geotermalnej sieci ciepłowniczej wraz z instalacją teletechniczną w miejscowości Szaflary – Dystrykt 3,  Dystrykt 9Dystrykt 7, Dystrykt 8.

Budowie geotermalnej sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Szaflary w miejscowości Zaskale wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą odwodnienia sieci oraz studnie i kanalizacje teletechniczne – Dystrykt I,   Dystrykt I, II,   Dystrykt I, II, VI, VIII,     Dystrykt IV,    Dystrykt VI, VII,   Dystrykt IV, V, VI

Budowa budynku pompowni ciepłowniczej w ramach projektu „Sieci ciepłowniczej magistralnej od Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach – Bańskiej Niżnej przez Szaflary do kotłowni przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu

Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Szaflary, w miejscowości
Szaflary i Bańska Niżna wraz z infrastukturą towarzyszącą obejmującą odwodnienia sieci oraz studnie i kanalizacje teletechniczne: Dystrykt II cz.1, Dystrykt II cz.2, Dystrykt II cz.3, Dystrykt IV

Budowa osiedlowej geotermalnej sieci ciepłowniczej wraz z instalacją teletechniczną na terenie Gminy Szaflary, w miejscowości Bór.

Budowa osiedlowej geotermalnej sieci ciepłowniczej wraz z instalacją teletechniczną na terenie Gminy Szaflary, w miejscowości Szaflary – Dystrykt 3,  Dystrykt 9Dystrykt 7,  Dystrykt 8.

Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Szaflary, w miejscowości Zaskale wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą odwodnienia sieci oraz studnie i kanalizacje teletechniczne –

Dystrykt IV,   Dystrykt VI, VII