Wybory Samorządowe 2018

Serwis PKW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Kalendarz wyborczy

Obwodowe Komisje Wyborcze – informacje

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 4 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Szaflary w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Wójta Gminy Szaflary wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU II z dnia 23 października 2018 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Szaflarach z dnia 20.10.2018 r. w sprawie dyżuru w dniu 21.10.2018 r.

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 w gminie Szaflary

KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Szaflarach z dnia 19.10.2018 r. w sprawie dyżuru w dniu 20.10.2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 9 w gminie Szaflary

Wybory samorządowe: Uprawnienia osób niepełnosprawnych – spot PKW

Wybory samorządowe: kto i gdzie głosuje? – spot PKW

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Nowym Targu z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Szaflarach z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Szaflary zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Szaflarach z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Szaflary zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Szaflarach z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Szaflary zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Szaflarach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie losowania numerów list kandydatów

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 21 września 2018 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Szaflarach (18-26 września 2018r.)

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Szaflarach

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szaflary z dnia 11 września 2018 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018

Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 29 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 29 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała NR LI/381/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania na terenie Gminy Szaflary

Obwieszczenie Wójta Gminy Szaflary z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Szaflary o podaniu do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Szaflarach w wyborach do Rady Gminy Szaflary zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

Obwieszczenie w sprawie Zarządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Pliki do pobrania:

WNIOSEK O WPISANIE WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast