DOTACJA CELOWA DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH ŻŁOBKI

Podmioty prowadzące żłobki na terenie Gminy Szaflary mogą otrzymywać dotację celową z budżetu Gminy Szaflary w wysokości 100,00 zł na każde dziecko objęte opieką w żłobku.

Załączniki do pobrania:

Podstawa prawna

Uchwała nr XXXVI/256/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 maja 2017 w sprawie określenia wysokości, zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szaflary.

Osoba prowadząca sprawę:

Aneta Trzoniec

ul. Zakopiańska 18

34-424 Szaflary

pok. 17

tel. 18 26 123 18

email: aneta.trzoniec@szaflary.pl