Ewidencja Ludności

Liczba i struktura wiekowa mieszkańców Gminy Szaflary z podziałem na miejscowości. Stan na 31.12.2019r.
Miejscowość 0-6   K 0-6  M 7-17  K 7-17 M 18-60 K 18-65 M Powyżej 60 K Powyżej 65 M Razem K Razem M Razem
BAŃSKA NIŻNA 46 35 70 85 366 416 114 54 596 590 1186
BAŃSKA WYŻNA 52 52 90 89 321 351 114 51 577 543 1120
BÓR 24 33 35 26 173 176 45 17 277 252 529
MARUSZYNA 52 61 140 152 555 652 215 130 962 995 1957
SKRZYPNE 36 41 86 76 317 374 120 68 559 559 1118
SZAFLARY 114 112 238 257 1018 1125 381 208 1751 1702 3453
ZASKALE 46 51 105 104 444 505 152 77 747 737 1484
Razem 370 385 764 789 3194 3599 1141 605 5469 5378 10847

Opracowanie:
A. Dygoń
tel. (18) 2612316
e-mail: ewlud@szaflary.pl