Szkoła Podstawowa im. Augustyna Suskiego w Szaflarach

szkola_szaflary_fotoul. Szkolna 6
34-424 Szaflary
tel. 18 27-547-26
e-mail: suskia@poczta.onet.pl
www.szkola.szaflary.pl/sz
dyrektor: mgr Anna Łachut
z-ca dyrektora: mgr Hubert Porschke

Ilość nauczycieliEtaty nauczycieleIlość pracowników obsługiUczniowieOddziały
4140.35637621

Koszty działalności

Lp.Rodzaj wydatku2011201220132014201520162017
1.Utrzymanie budynku171 428,41240 382,82186 421,20131 634,96146 495,81130751,45189684,48
2.Administracja180 413,64204 506,21193 763,18205 535,94193 319,44206815,76256314,45
3.Nauczanie i wychowanie2 151 710,692 325 887,952 329 116,692 425 125,072 459 722,042382532,412541659,16
4.Pozostałe44 197,9237 356,3649 866,9340 898,3355 803,574383,434976,37
5.RAZEM2 547 750,662 808 133,342 759 168,002 803194,302 855340,862724483,052992634,46

Zestawienie planu finansowego

L.pRodzaj wydatkukwotaudział %
1Budżet szkoły2546762.84100%
a)koszty pracownicze - wynagrodzenia i pochodne, zapomogi finansowe i wczasy pod gruszą (odpis na ZPŚS)2337572.0092%
b)koszty administracyjne - energia elektryczna, środki czystości, mat. biurowe, mat. remontowe, itp.209190.848%
Razem2546762.84100%

Plan finansowy wydatków rzeczowych planowanych przez Panią Dyrektor ZSPiG w Szaflarach 428.000 zł
Otrzymany plan finansowy na wydatki rzeczowe to 319.000 zł
Plan finansowy wydatków rzeczowych ZSPiG w Szaflarach zmniejszono
o następujące pozycje a mianowicie:

  • 11.000 zł (zmniejszenie planu ze względu na zawyżoną kalkulację oleju opałowego tj. skalkulowano cenę za 1l 3,19 zł a stawka w momencie planowania budżetu wynosiła 2,81 zł – przy 26542 litrów zawyżono w planie o 10.000 zł. Na chwilę obecną cena oleju opałowego jest jeszcze niższa i wynosi około 2,55 zł za 1 litr.)
  • 40.000 zł – materiały na naprawę dachu – (zadanie będzie wykonane podczas budowy Sali gimnastycznej)
  • 30.000 zł remont dachu – zadanie będzie wykonane podczas budowy Sali gimnastycznej)
  • 3.000 zł wykonanie archiwizacji z lat ubiegłych – (obecnie jest zatrudniony stażysta do pomocy w pracach archiwizacyjnych i nie tylko)
  • 25.000 zł radiowęzeł i modernizacja sieci WIFI oraz wymiana UPS-ów – (złożenie wniosku o dofinansowanie zewnętrzne)

Pozostałe wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie szkoły tj.np. zakup materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej, zakup środków czystości, zakup materiałów gospodarczych, opłaty za ścieki, opłaty transportowe itp. pozostały na niezmienionym poziomie (zaplanowanym przez Panią Dyrektor) tak aby nie było sytuacji, że w szkole czegoś brakuje np. kredy czy tym podobne. Urząd Gminy nie odpowiada i nie posiada wiedzy na temat funkcjonowania: – sklepiku szkolnego, z którego również są czerpane zyski, – Rady Szkoły, która sama decyduje o wydatkach swegop budżetu, – Rady Rodziców, która sama decyduje o wydatkowaniu swojego budżetu.

Dodatkowe wydatki ponoszone przez Urząd Gminy a nie ujęte w planie finansowym szkoły

Lp.Rodzaj wydatkuKwota
1Wydatki realizowane przez Urząd Gminy20726.00
a)remont łazienek - (prośba Rady Rodziców) II etap 2016 r., I etap remontu przeprowadzony w 2015 roku (grudzień) - koszt 11448.00 zł2738.00
b)usunięcie awarii wodno kanalizacyjnej - prośba Pani Dyrektor900.00
c)modernizacja kotłowni - Urząd Gminy17088.00
Razem20726.00

Aktualności