Archiwa kategorii: Współpraca Gmin Partnerskich

Účasť: projekt umožnil stretnutie 780 občanov, z ktorých 45 pochádzalo z obce Abasár (Maďarsko), 45 z obce Diósjenő (Maďarsko), 45 z obce z obce Szaflary (Poľsko), 45 z mesta Podivín (Česká republika) […]