58 laptopów zakupionych przez Urząd Gminy Szaflary, trafiło do szkół

Zakupiony sprzęt został w kwietniu przekazany najbardziej potrzebującym uczniom, aby mogli uczestniczyć w lekcjach online.

Wartość sprzętu to prawie 70 000 zł. Cały koszt zakupu został sfinansowany ze środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w ramach projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Z powodu pandemii koronawirusa, szkoły mają obowiązek nauczania na odległość. Zamknięcie placówek spowodowało przeniesienie zajęć edukacyjnych z tablic i szkolnych ławek na ekrany komputerów. Niestety niektórzy uczniowie nie posiadali sprzętu, dzięki któremu mogliby brać udział w zdalnych lekcjach. Zakup komputerów przez Urząd Gminy Szaflary pozwolił na pomoc najbardziej potrzebującym uczniom i wyeliminowanie tej przeszkody. Wskazaniem ilości potrzebnego sprzętu oraz osób, do których powinien on trafić zajęli się dyrektorzy szkół we współpracy z wychowawcami uczniów.

Informacje o projekcie:

Nazwa projektu:
„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Cel główny projektu:
Zapewnienie uczniom i nauczycielom warunków technicznych do realizacji kształcenia zdalnego w szkołach gminy Szaflary.

Opis projektu:
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Finansowanie projektu:
Projekt sfinansowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2077/2020 zawartej 24.04.2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a gminą Szaflary, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Całkowita wartość projektu: 69 316,80 zł brutto.
Dofinansowanie: 69 316,80 zł brutto.
Wkład własny beneficjenta (Gmina Szaflary): 0,00 zł.

Harmonogram realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji projektu: kwiecień 2020 r.
Zakończenie realizacji projektu: czerwiec 2020 r.

Prognozowane wskaźniki realizacji projektu:

Wskaźniki produktu:

  • liczba zakupionych laptopów – 58 szt.

Wskaźniki rezultatu:

  • liczba wspartych szkół – 8

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

53 + = 54