Szkoła Podstawowa im. Świętego Jadwigi Królowej w Skrzypnem

szkola_skrzypne_fotoSkrzypne
ul. św. Jadwigi Królowej 128
34-424 Szaflary
tel. 18 27-558-76
e-mail: szkolaskrzypne@wp.pl
www.skrzypne.szkolnastrona.pl
dyrektor: mgr Brygida Strzęp


NauczycieleEtatyObsługaEtatyUczniowieOddziały
1871,344415810

Koszty działalności

Lp.Rodzaj wydatku2011201220132014201520162017
1.Utrzymanie budynku64 571,64120 944,5955 200,6843 024,5245 587,4747553,8148636,12
2.Administracja116 619,81151 788,71145 713,40145 712,00141 053,06155811,59171029,07
3.Nauczanie i wychowanie1 039 223,161 093 702,901 138 958,021 141 160,481 166 090,741153682,611201043,52
4.Pozostałe12 976,1918 917,1718 485,069 830,4114 756,493520,247664,8
5.RAZEM1 233 390,801 385 353,371 358 357,161339727,411367487,761360568,251428373,51

Zestawienie planu finansowego

L.pRodzaj wydatkukwotaudział %
1Budżet szkoły1325835,78100%
a)koszty pracownicze - wynagrodzenia i pochodne, zapomogi finansowe i wczasy pod gruszą (odpis na ZPŚS)1224871,0092%
b)koszty administracyjne - energia elektryczna, środki czystości, mat. biurowe, mat. remontowe, itp.100964,788%
Razem2546762.84100%

Plan finansowy wydatków rzeczowych planowanych przez Pana Dyrektora ZSPiG
w Skrzypnem 217.000 zł
Otrzymany plan finansowy na wydatki rzeczowe to 150.000 zł
Plan finansowy wydatków rzeczowych ZSPiG w Skrzypnem zmniejszono
o następujące pozycje a mianowicie:

  • 11.000 zł rozbudowa sieci internetowej i zakup UPS-ów (złożenie wniosku o dofinansowanie zewnętrzne)
  • 45.000 zł zakup komputerów i dodatkowego sprzętu do szkoły (złożenie wniosku o dofinansowanie zewnętrzne)
  • 11.000 zł zmniejszenie planu ze względu na zawyżoną kalkulację wydatków bieżących (skorygowano do wykonania z roku poprzedniego)

Pozostałe wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie szkoły tj.np. zakup materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej, zakup środków czystości, zakup materiałów gospodarczych, opłaty za ścieki, opłaty transportowe itp. pozostały na niezmienionym poziomie (zaplanowanym przez Pana Dyrektora) tak aby nie było sytuacji, że w szkole czegoś brakuje np. kredy czy tym podobne. Urząd Gminy nie odpowiada i nie posiada wiedzy na temat funkcjonowania Rady Rodziców, która sama decyduje o wydatkowaniu swojego budżetu.

Dodatkowe wydatki ponoszone przez Urząd Gminy a nie ujęte w planie finansowym szkoły

Lp.Rodzaj wydatkuKwota
1Wydatki realizowane przez Urząd Gminy1100,00
a)wykonanie kosztorysu remontu budynku szkoły400,00
b)wykonanie opinii technicznej budynku szkoły700,00
Razem1100,00

Aktualności