Wybory Prezydenckie 2020

InformacjePostanowienia i UchwałyObwieszczeniaUstawyRozporządzeniaFormularze i DrukiWybory zarządzone na 10 maja 2020 r.

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Informacje dotyczące udziału w II turze Wyborów Prezydenta

Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 12 czerwca 2020 r. – możliwość uzupełnienia składów komisji i termin ewentualnego losowania

Informacja w sprawie zgłaszania kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa

Informacje dla wyborców w sprawie dopisania do spisu wyborców i pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania

Informacja w sprawie zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami (wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa oraz wzór aktu pełnomocnictwa – do stosownego wykorzystania.

Informację Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r. o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

Informację Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich

Informację Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r. o czynnym i biernym prawie wyborczym

POSTANOWIENIE NR 485/2020 Komisarza Wyborczego

 

POSTANOWIENIE NR 265/2020 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Szaflary

POSTANOWIENIE NR 133/2020 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

POSTANOWIENIE NR 131/2020 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Szaflary w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szaflary w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

USTAWA z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Szaflary z dnia 9 kwietnia 2020 roku informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szaflary  z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach prezydenta RP

Obwieszczenie MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach

Postanowienia

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

POSTANOWIENIE NR 29/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU II z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Szaflary

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwały

Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego – teks ujednolicony (uchwała Nr 11/2019 była zmieniona Uchwałą Nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r.)

Uchwała Nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 11/2019

Uchwała Nr 43/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej

Uchwała Nr 44/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wytycznych dl ObKW dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania

Uchwała Nr 45/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania

Uchwała Nr 46/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr 60/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu

Uchwała Nr 74/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborów, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju

Uchwała Nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje PKW

Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2020 r. znak: ZPOW-421-2/20 dotyczące skreślenia z rejestru wyborców obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w związku z wystąpieniem tych państw z Unii Europejskiej.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2020 r. znak: ZPOW-501-3/20 o czynnym i biernym prawie wyborczym

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. znak: ZPOW-432-1/20 dotyczące sporządzania spisu wyborców dla obwodu utworzonego w zakładzie leczniczym (szpitalu).

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. znak: ZPOW-501-8/20 o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz  Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. znak: ZPOW-501-2/20 o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. znak: ZPOW-501-6/20 o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015, poz. 5).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2019, poz. 727).

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą (Dz. U. z 2017, poz. 1130).

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą (Dz. U. z 2019, poz. 677).