infoWójt Gminy Szaflary informuje, że od 2015 roku następują zmiany w systemie odbioru odpadów komunalnych, a mianowicie:

 • Odpady muszą być wystawione do godziny 8:00 w dniu zbiórki, worki wystawione później mogą nie zostać odebrane, wtedy należy je zabrać i wystawić w następnym terminie zbiórki. W przypadku nieodebrania odpadów wystawionych prawidłowo do godz. 8:00 prosimy niezwłocznie poinformować Urząd Gminy, aby
  zweryfikować poprawność usług świadczonych przez firmę.
 • Wprowadzone zostają kody kreskowe w celu prawidłowej segregacji odpadów. Każdy właściciel nieruchomości, z której złożona została deklaracja, otrzyma kody kreskowe w ilości 100 sztuk. Kod kreskowy należy nakleić na każdy worek. Worki bez naklejonych kodów nie będą odbierane.
 • W przypadku wykorzystania wszystkich kodów należy zgłosić ten fakt z tygodniowym wyprzedzeniem do Urzędu Gminy, pok. nr 13 w celu ich wydrukowania. Można je będzie odebrać po wydrukowaniu w Urzędzie Gminy.
 • W przypadku braku kodów kreskowych lub niezgodności adresowych lub innych, prosimy zgłosić się do Urzędu Gminy w celu wyjaśnienia nieprawidłowości (pok. nr 13).
 • W celu zapewnienia prawidłowej segregacji, worki na zmieszane odpady komunalne (worki CZARNE) nie będą zostawiane „na wymianę”, z powodu częstego dostarczania worków czarnych do osób, które segregują i powinny otrzymać worki kolorowe. Po worki czarne należy zgłosić się do Urzędu Gminy Szaflary pok. Nr 13 lub 8 w godzinach urzędowania lub do sołtysów w czasie kwartalnej zbiórki opłaty „śmieciowej”.
 • Worki w kolorach żółty, niebieski i fioletowy zostawiane będą „na wymianę”, w przypadku większego zapotrzebowania należy udać się do sołtysa danej miejscowości lub do Urzędu Gminy Szaflary, pok. nr 8 lub 13. W przypadku nieprawidłowości w dostarczaniu
  worków (niedostarczenie lub dostarczenie tylko jednego koloru,
  itp.), prosimy niezwłocznie poinformować Urząd Gminy. Kontakt
  w celu zgłoszenia reklamacji, zapotrzebowania na kody kreskowe itp. – numer tel.: 182612317.

W związku wątpliwościami „jak segregować odpady” informujemy:

Osoby które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów otrzymują 3 rodzaje worków:

 • WOREK ŻÓŁTY – należy wrzucać wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne oraz papier i jego pochodne np. reklamówki, torebki i woreczki jednokrotnego użycia, kartony po mleku czy napojach, opakowania z tworzyw sztucznych jak po sokach, jogurtach itp. oraz wszelakiego rodzaju wyroby z tworzyw sztucznych, wrzucamy również papier jak gazety, opakowania papierowe, zużyte ręczniki higieniczne i inne tworzywa wykonane z papieru.
 • WOREK NIEBIESKI – należy wrzucać szkło bezbarwne, kolorowe i metal (worek niebieski) wrzucamy każdego rodzaju szkło oraz metale np. wszystkie puszki po posiłkach i napojach, wszelakie odpady z jakichkolwiek metali ponadto wszelkiego rodzaju szkło białe i kolorowe, potłuczone szkło można włożyć do pojemników z tworzyw sztucznych.
 • WOREK FIOLETOWY – należy wrzucać pozostałe odpady segregowane (worek fioletowy) wszystkie odpady, które nie można zakwalifikować jako szkło, plastik, metal, papier np. wszystkie tkaniny, obuwie, popiół, gumy, płyty CD/DVD, odpady organiczne.

Osoby które zadeklarowały zbiórkę zmieszanych odpadów posiadają worki czarne:

 • WOREK CZARNY wrzucamy wszystkie odpady – worki czarne dostępne są wyłącznie w Urzędzie Gminy Szaflary oraz u sołtysów, nie będą zostawiane na wymianę przez firmę zbierającą. Odpady powinny być opróżnione i zgniecione. Nie ma potrzeby mycia i zrywania etykiet.

Prosimy, aby worki były wypełnione, w celu zmniejszenia ilości zużywanych worków i ograniczenia kosztów gospodarki odpadami. Jeśli odpady są ciężkie prosimy wypełniać worki tak, by się nie przerywały.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 1 = 1