Wybory sołtysów i rad sołeckich 2019

Wyniki Wyborów:

Informacja dotycząca głosowania:

Wzory formularzy do pobrania:

 

Informacje i dokumenty dotyczące wyborów: