Archiwa kategorii: Odnawialne Źródła Energii

Zaskale – dodatkowy termin konsultacji

Przypominamy, iż w dniu 7.11.2019 rok (czwartek) planowane są dodatkowe konsultacje projektu sieci geotermalnej. W godzinach 10.00 – 18.00 możliwe będzie spotkanie z projektantami w budynku remizy OSP Zaskale oraz w Urzędzie Gminy Szaflary.
Serdecznie zapraszamy.

W ostatnim czasie na terenie Gminy można spotkać projektantów, którzy uzgadniają przebieg sieci z mieszkańcami, z czym to jest związane?

W chwili obecnej na terenie miejscowości Szaflary, Zaskale i Bór trwają prace projektowe związane z budową […]

Ponad 7 km może mieć odwiert geotermalny, który powstanie w Gminie Szaflary. Będzie to jednocześnie najgłębszy odwiert geotermalny w Polsce.
Pierwotnie planowany odwiert miał mieć 5,3 km głębokości, jednak w wyniku […]

 
8 lipca br. Wójt Gminy Szaflary – Rafał Szkaradziński podpisał porozumienie
z WFOŚiGW w Krakowie na wspólną realizację na terenie Gminy Szaflary Programu „Czyste Powietrze”.
Współpraca ta będzie polegać m.in. na pomocy w wypełnianiu […]

UWAGA! Informacje dotyczą osób które biorą już udział w projekcie.
Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę kotłów  trwa od 30 kwietnia 2019 r. do 9 maja 2019 r.
Etapy realizacji projektu  […]

1 lipca 2017 r. zaczęła obowiązywać tzw. uchwała antysmogowa przyjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Jak wiemy, wprowadziła ona zakaz spalania mułów i flotów węglowych (w których ziarno 0-3 mm […]

Wszystkich mieszkańców biorących udział w Programie „Wymiany kotłów na paliwa stałe w budynkach mieszkalnych Gminy Szaflary”, u których oceny energetyczne zostały wykonane w bieżącym roku, zapraszamy na spotkanie informacyjne.
Termin spotkania:
29 kwiecień 2019 […]

W sobotę, 30.03.2019 r. przedstawiciele Gminy Szaflary w składzie: Rafał Szkaradziński – Wójt Gminy, Józef Strama – Sołtys miejscowości Maruszyna, Wojciech Piszczór – Radny Gminy oraz Sołtys miejscowości […]

W związku z realizacją „Programu wymiany kotłów na paliwa stałe w budynkach mieszkalnych Gminy Szaflary”, wykonane zostaną dodatkowe oceny energetyczne dla mieszkańców, którzy w ubiegłym roku złożyli w Urzędzie Gminy Szaflary ankiety […]

Szanowni Państwo,
W związku z bardzo złą jakością powietrza w sezonie zimowym, spowodowaną ogromną emisją zanieczyszczeń z domowych palenisk na węgiel i drewno, od 1 lipca 2017 roku na terenie województwa małopolskiego obowiązuje uchwała […]

Zgodnie z Uchwałą antysmogową obowiązującą od 1 lipca 2017 roku, aby drewno mogło być spalane w domowych kotłowniach, jego wilgotność nie może przekraczać 20 % (a więc powinno być sezonowane co […]

Umowa na realizację badań geofizycznych w ramach przedsięwzięcia o nazwie „Wykonanie odwiertu badawczo-eksploatacyjnego Bańska PGP-4 w celu ustalenia zasobów wód termalnych w utworach ‘eocenu numulitowego’ i mezozoicznych podłoża niecki podhalańskiej, w obszarze […]