Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach

ul. Orkana 37c
34 – 424 Szaflary
tel. 18-27-547-76
spgoz.szaflary.pl/

L.PRodzaj wydatku201220132014201520162017
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia1 013 518,00 zł1 078 798,00 zł1 156 030,00 zł1 147 903,00 zł1 179 039,00 zł1 216 401,00 zł
2.Wydatki rzeczowe317 029,00 zł369 122,00 zł340 596,00 zł471 286,00 zł491 297,85 zł533 139,00 zł
3.Zakupy inwestycyjne---107 690 zł w tym: - zakup USG kwota 103 000 zł, - zakup defibrylatora AED kwota 4690 zł27 600 zł w tym: - zakup głowica CONVEX do USG kwota 22 000 zł, - zakup chłodziarka farmaceutyczna kwota 5 800 zł
Razem1 330 547,00 zł1 447 920,00 zł1 496 626,00 zł1 726 878,75 zł1 670 336,85 zł1 749 540,00 zł