Szkoła Podstawowa w Borze

szkola_bor_foto

ul. Jana Pawła II 44
34-424 Bór
tel. 18 27-544-43
e-mail: szkolabor@poczta.onet.pl
www.szkolabor.org
dyrektor: mgr Dorota Sikoń


Ilość nauczycieliEtaty nauczycieliObsługaEtatyUczniowieOddziały
127,5322427

Koszty działalności

Lp.Rodzaj wydatku2011201220132014201520162017
1.Utrzymanie budynku31 728,0631 978,1518 914,6638 916,9247 563,8331 748,8849 544,19
2.Administracja45 016,8051 257,6549 530,2152 983,0037 530,5745 789,9152 599,31
3.Nauczanie i wychowanie548 621,44598 793,10594 585,97568 676,00566 115,62597 120,53593 993,50
4.Pozostałe3 768,793 666,261 734,383 198,004 440,000,000,00
5.RAZEM629 135,09685 695,16664 765,22663 773,92655 650,02674 659,32696 137,00

Zestawienie planu finansowego

L.pRodzaj wydatkukwotaudział %
1Budżet szkoły684850,88100%
a)koszty pracownicze - wynagrodzenia i pochodne, zapomogi finansowe i wczasy pod gruszą (odpis na ZPŚS)587666,0087%
b)koszty administracyjne - energia elektryczna, środki czystości, mat. biurowe, mat. remontowe, itp.87184,8813%
Razem684850,88100%

Plan finansowy wydatków rzeczowych planowanych przez Panią Dyrektor SP w Borze 100.000 zł
Otrzymany plan finansowy na wydatki rzeczowe to 86.000 zł
Plan finansowy wydatków rzeczowych SP w Borze zmniejszono o następujące pozycje a mianowicie:

  • 4.000 zł – zmniejszenie planu ze względu na zawyżoną kalkulację oleju opałowego
  • 2.000 zł – zmniejszenie planu ze względu na zawyżoną kalkulację wydatków na energię elektryczną
  • 8.000 zł zmniejszenie planu ze względu na zawyżoną kalkulację wydatków bieżących (skorygowano do wykonania z roku poprzedniego)

Pozostałe wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie szkoły tj.np. zakup materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej, zakup środków czystości, zakup materiałów gospodarczych, opłaty za ścieki, opłaty transportowe itp. pozostały na niezmienionym poziomie (zaplanowanym przez Panią Dyrektor) tak aby nie było sytuacji, że w szkole czegoś brakuje np. kredy czy tym podobne. Urząd Gminy nie odpowiada i nie posiada wiedzy na temat funkcjonowania Rady Rodziców, która sama decyduje o wydatkowaniu swojego budżetu.

Dodatkowe wydatki ponoszone przez Urząd Gminy a nie ujęte w planie finansowym szkoły

Lp.Rodzaj wydatkuKwota
1Wydatki realizowane przez Urząd Gminy2200,00
a)mapa do celów projektowych boiska1000,00
b)kosztorys place rekreacyjno - edykacyjne1200,00
Razem2200,00

Aktualności