Szkoła Podstawowa im. Kardynała Karola Wojtyły w Zaskalu

szkola_zaskale_fotoZaskale
ul. Kardynała Wojtyły 51
34-424 Szaflary
tel. 18 27-555-05
e-mail: zspig_zaskale@pro.onet.pl
www.zspigzaskale.szkolnastrona.pl
mgr Renata Mozgowiec


NauczycieleEtatyObsługaEtatyUczniowieOddziały
1917,553316111

Koszty działalności

Lp.Rodzaj wydatku2011201220132014201520162017
1.Utrzymanie budynku83 387,3192 578,5772 234,1188 425,5884 093,9186723,4197947,72
2.Administracja77 966,7187 509,6485 421,5986 854,3289 781,0692829,31107697,79
3.Nauczanie i wychowanie1 038 584,351 179 949,481 132 438,281 173 610,381 141 810,191166239,481187932,47
4.Pozostałe5 951,558 181,416 904,393 062,635 000,0000
5.RAZEM1 205 889,921 368 219,101 296 998,371351952,911 320685,161345792,201393577,98

Zestawienie planu finansowego

L.pRodzaj wydatkukwotaudział %
1Budżet szkoły1389255,31100%
a)koszty pracownicze - wynagrodzenia i pochodne, zapomogi finansowe i wczasy pod gruszą (odpis na ZPŚS)1270801,0091%
b)koszty administracyjne - energia elektryczna, środki czystości, mat. biurowe, mat. remontowe, itp.118424,319%
Razem1325835,78100%

Plan finansowy wydatków rzeczowych planowanych przez Pana Dyrektora ZSPiG w Zaskalu 246.000 zł
Otrzymany plan finansowy na wydatki rzeczowe to 152.000 zł
Plan finansowy wydatków rzeczowych ZSPiG w Zaskalu zmniejszono o następujące pozycje a mianowicie:

  • 5.000 zł – zmniejszenie planu ze względu na zawyżoną kalkulację oleju opałowego – 3.000 zł – zmniejszenie planu ze względu na zawyżoną kalkulację wydatków na energiię elektryczną
  • 79.000 zł zakup komputerów i dodatkowego sprzętu do szkoły (złożenie wniosku o dofinansowanie zewnętrzne)
  • 7.000 zł zmniejszenie planu ze względu na zawyżoną kalkulację wydatków bieżących (skorygowano do wykonania z roku poprzedniego)

Pozostałe wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie szkoły tj.np. zakup materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej, zakup środków czystości, zakup materiałów gospodarczych, opłaty za ścieki, opłaty transportowe itp. pozostały na niezmienionym poziomie (zaplanowanym przez Pana Dyrektora) tak aby nie było sytuacji, że w szkole czegoś brakuje np. kredy czy tym podobne. Urząd Gminy nie odpowiada i nie posiada wiedzy na temat funkcjonowania Rady Rodziców, która sama decyduje o wydatkowaniu swojego budżetu.

Dodatkowe wydatki ponoszone przez Urząd Gminy a nie ujęte w planie finansowym szkoły

Lp.Rodzaj wydatkuKwota
1Wydatki realizowane przez Urząd Gminy11887,00
a)dokumentacja projektowo kosztorysowa plac rekreacyjno - edukacyjny2337,00
b)pokrycie dachowe garażu Dom Nauczyciela8200,00
c)mapa do celów projektowych place rekeacyjno - edukacyjna1350,00
Razem11887,00

Aktualności