Opłata za gospodarowanie odpadami od 1 kwietnia 2019 r. wynosi:

 • segregowane – 12 zł od osoby za miesiąc (36 zł od osoby za kwartał)
 • niesegregowane – 24 zł od osoby za miesiąc (72 zł od osoby za kwartał)

Metody płatności:

 • przelew/wpłata na konto:
  nr konta: 96 8812 0005 0000 0000 2134 0099
  dane odbiorcy: Urząd Gminy w Szaflarach
  tytuł: należy wpisać Imię i Nazwisko oraz adres oraz kwartał, za który dokonywana jest wpłata, np. Piotr Nowak Szaflary ul. Długa 1, Opłata za gospodarowanie odpadami za I kwartał 2019 r. 
 • wpłata w kasie Gminy Szaflary:
  na parterze, w godzinach otwarcia urzędu
 • będą pobierane przez Sołtysów w terminach przez nich ogłoszonych,

Terminy płatności:

 • I kwartał (styczeń, luty, marzec) – do 10 kwietnia
 • II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) – do 10 lipca
 • III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) – do 10 października
 • IV kwartał (październik, listopad, grudzień) – do 10 grudnia

Opłata za gospodarowanie odpadami od 1 kwietnia 2019 r. wynosi:

 • segregowane –12 zł od osoby za miesiąc (36 zł od osoby za kwartał)
 • niesegregowane – 24 zł od osoby za miesiąc (72 zł od osoby za kwartał)

Metody płatności:

 • przelew/wpłata na konto:
  nr konta: 96 8812 0005 0000 0000 2134 0099
  dane odbiorcy: Urząd Gminy w Szaflarach
  tytuł: należy wpisać Imię i Nazwisko oraz adres oraz kwartał, za który dokonywana jest wpłata, np. Piotr Nowak Szaflary ul. Długa 1, Opłata za gospodarowanie odpadami za I kwartał 2019 r. 
 • wpłata w kasie Gminy Szaflary:
  na parterze, w godzinach otwarcia urzędu
 • będą pobierane przez Sołtysów w terminach przez nich ogłoszonych,

Terminy płatności:

 • I kwartał (styczeń, luty, marzec) – do 10 kwietnia
 • II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) – do 10 lipca
 • III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) – do 10 października
 • IV kwartał (październik, listopad, grudzień) – do 10 grudnia

Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Szaflary

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 4 = 3