Skrzypne

Skrzypne HerbSołtys

Wojciech Piszczór

Pliki do pobrania

  SzSkG 065 Ch. Frasob. kap. pod lipąWioska powstała końcem XVII wieku, należała do parafii szaflarzańskiej. W 1818 roku została zakupiona przez Tomasza i Honoratę Uznańskich.

  Atrakcje i ciekawe miejsca

  Kamienne figury krzyże – datowane na XIX wiek. Zostały wykonane przez Piotra Kułacha, kowala i rzeźbiarza samouka. Są przy drodze Szaflary – Skrzypne.


  Zabytkowa dzwonniczka loretańska – pochodzi z początku XX wieku, jest położona w Skrzypnem Górnym.


  Krzyż żelazny – pochodzi z XIX wieku, jest usytuowany w Skrzypnem Dolnym. Wykonany był najpewniej w Jaworzynie Tatrzańskiej.


  SzSk 193Zabytkowe lipy przy krzyżu – to jeden z nielicznych już na tych terenach zabytków przyrody.


  SzSkG 065 Ch. Frasob. kap. pod lipąZabytkowa lipa – rośnie w Skrzypnem Wyżnym przy kapliczce murowanej z 1828 roku.


  SzSkG 154Kaplica Jezusa Frasobliwego – posadowiona na osiedlu Potok pod wielką lipą. Jest tam umieszczona tablica fundowana z napisem: „Tablicza fundowana nakładem Jana syna Franciszka Piszczora R.P. 1928.”


  Dzwonek sygnalizacyjny – można go zobaczyć u państwa Powloków.