64 laptopy zakupione przez Urząd Gminy Szaflary, trafi do szkół

Gmina Szaflary otrzymała niemal 105 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego dla najbardziej potrzebujących uczniów.
W ramach otrzymanego dofinansowania z projektu pn. „Zdalna Szkoła+” zostały zakupione 64 laptopy za łączną kwotę 104 697,60zł. Urządzenia będą przekazane do dyspozycji dyrektorom szkół, którzy rozdysponują komputery wśród najbardziej potrzebujących uczniów. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowaną zakażeniami koronawirusem. Z powodu pandemii koronawirusa, szkoły mają obowiązek nauczania na odległość. Zamknięcie placówek spowodowało przeniesienie zajęć edukacyjnych z tablic i szkolnych ławek na ekrany komputerów. Niestety niektórzy uczniowie nie posiadali sprzętu, dzięki któremu mogliby brać udział w zdalnych lekcjach. Zakup komputerów przez Urząd Gminy Szaflary pozwoli na pomoc najbardziej potrzebującym uczniom i wyeliminowanie tej przeszkody.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Informacje o projekcie

Nazwa projektu grantowego:
„Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Cel główny projektu:
Zapewnienie możliwości nauki zdalnej uczniom szkół podstawowych w Gminie Szaflary, w tym uczniom z rodzin wielodzietnych (3+) znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Krótki opis projektu:
Projekt polegał na zakupie 64 szt. laptopów wraz z myszkami i torbami.

Finansowanie projektu:
Projekt współfinansowany jest na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 7361198317 zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Szaflary ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do  szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Całkowita wartość projektu: 104 697,60 zł brutto
Dofinansowanie: 104 697,60 zł brutto
Wkład własny beneficjenta (Gminy Szaflary): 0,00 zł

Harmonogram realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji projektu: czerwiec 2020 r.
Zakończenie realizacji projektu: lipiec 2020 r.

Prognozowane wskaźniki realizacji projektu:

Wskaźniki produktu:

  • liczba zakupionych laptopów – 64 szt.
  • liczba zakupionych myszek – 64 szt.
  • liczba zakupionych toreb – 64 szt.

Wskaźniki rezultatu:

  • liczba wspartych szkół – 8 szt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

24 − 23 =