Archiwa kategorii: Koronawirus

Aktualne informacje związane z epidemią koronawirusa.

Dodatkowe informacje i zalecenia dotyczące koronawirusa można odnaleźć na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/koronawirus

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ W KWIETNIU 2020 R.

Informacja  w sprawie wypłat  świadczeń w kwietniu 2020 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje, że w kwietniu 2020 r. wypłata:

– świadczeń rodzinnych

– świadczeń wychowawczych

– świadczeń z funduszu alimentacyjnego

– świadczeń z pomocy społecznej ( zasiłków stałych, okresowych )

zostanie zrealizowana przed Świętami Wielkanocnymi.

Jednocześnie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zwraca się z prośbą do osób, które pobierają świadczenia w kasie Urzędu Gminy w Szaflarach o zakładanie indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat.

Józef Gacek

30 marca 2020

W związku z sytuacją związana z koronawirusem jesteśmy zmuszeni odwołać zaplanowane na dzień 6.04.2020 badania mammograficzne.

Pozdrawiam
Elżbieta Rzepka-Kujawska

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi I kwartał 2020 rok

W związku z zagrożeniem zarażenia COVID-19 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Szaflary, oraz aby zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa informujemy, że zbliżająca się rata opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2020 roku (termin raty: 10 kwietnia 2020 r.) nie będzie zbierana przez inkasentów wyznaczonych dla danych miejscowości. Opłat można dokonywać poprzez przelew bankowy na rachunek nr: 96 8812 0005 0000 0000 2134 0099 oraz w kasie w godzinach otwarcia Urzędu Gminy Szaflary.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie muszą być dokonywane jednorazowo w wysokości raty kwartalnej, opłatę tą można dokonywać w co miesięcznych wpłatach w wysokości opłaty miesięcznej (liczba osób x stawka opłaty miesięcznej) dla danej nieruchomości.

Zbiórka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez inkasentów zostaje wstrzymana do odwołania. Informacje dotyczące zbiórki opłaty za II,III i IV kwartał 2020 r. będą podawane na bieżąco.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wojewoda małopolski Piotr Ćwik uruchomił specjalną infolinię dla Seniorów – z myślą o tych, którzy potrzebują pomocy w tych trudnych chwilach. Dzwoniąc na infolinię, osoby starsze mogą uzyskać rzetelne informacje, zalecenia i wskazówki, jak odnaleźć się w obecnej sytuacji. Numer telefonu 12 392 11 10 działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–17.00.

POMOC DLA OSÓB STARSZYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I NIESAMODZIELNYCH

Osoby starsze, niepełnosprawne i niesamodzielne które nie mają możliwości skorzystania z pomocy rodziny lub sąsiadów proszone są o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szaflarach pod nr tel. 18 26123 29

Szanowni Klienci

      Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W   związku  z  wprowadzeniem   stanu   zagrożenia epidemicznego  w trosce o Wasze bezpieczeństwo, a także  pracowników  aby zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2  Gminny     Ośrodek    Pomocy    Społecznej    w    Szaflarach informuje,  że

podczas pobierania świadczeń bezpośrednio z Kasy Urzędu Gminy w  Szaflarach wprowadza  się następujące zalecenia;

  1. Należy zachować co najmniej 1-1,5 metra odległości pomiędzy osobami oczekującymi w kolejce na zewnątrz budynku po  odbiór świadczeń pieniężnych z Kasy urzędu !!!
  1. Do budynku celem odbioru pieniędzy wpuszczane będą osoby pojedynczo.
  1. Po odebraniu należnych świadczeń klient udaje się najkrótszą drogą na zewnątrz obiektu i oddala. Nie należy grupować się w pobliżu budynku urzędu.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może skutkować przerwą wypłacania świadczeń.

Stosowanie chusteczek/środków antybakteryjnych do dezynfekcji rąk przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa Państwa i naszego przed ewentualnym zachorowaniem.

DBAJMY WSZYSCY O ZDROWIE WŁASNE, OSÓB NAS OBSŁUGUJĄCYCH ORAZ MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY!!!!

Zachęcamy wszystkich klientów do zakładania własnych kont bankowych na które po złożeniu stosownego oświadczenia / dyspozycji / w GOPS przelewać będziemy należne środki pieniężne.