Archiwa autora: Administrator

 

Wójt Gminy Szaflary zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w konsultacjach „Programu współpracy Gminy Szaflary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021”.

Czas trwania konsultacji:

 • termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 20.10.2020 r.
 • termin zakończenia konsultacji na dzień: 10.11.2020 r.

Forma konsultacji:

 • złożenie propozycji, uwagi i opinii na formularzu poprzez:
  • przesłanie uwag lub opinii na obowiązującym formularzu na adres: Urząd Gminy w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary,
  • przesłanie uwag lub opinii na obowiązującym formularzu na adres e-mail: sekretariat@szaflary.pl,
  • złożenie uwag lub opinii na obowiązującym formularzu na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Szaflary w godzinach jego pracy.
 • uczestnictwo w spotkaniu konsultacyjnym w Urzędzie Gminy Szaflary, przy ul. Zakopiańskiej 18 w Szaflarach w sali obrad w dniu 28 października  2020 r.
  o godz. 13:00.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji Program współpracy może ulec zmianom.

Opinie anonimowe nie będą brane pod uwagę.

 W załączeniu:

zarządzenie Nr 0050.49.2020 Wójta Gminy Szaflary z  dnia 19 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Szaflary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Szaflary
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2021”.

formularz  konsultacji  społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Szaflary
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie na 2021 rok.”

Sprawdź swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym bez wychodzenia z domu i wygraj nagrody! Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do wzięcia udziału w „Ogólnopolskim konkursie testowym z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym – bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”.

Lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RPPI.6733.29.2020 „Przebudowa części budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dydaktyczno-pomocniczych na przedszkole oraz nieużytkowego strychu na pomieszczenia dydaktyczno- pomocnicze w miejscowości Bór, ul. Jana Pawła II 44, działka nr ewid. 795/2 – wydanie decyzji

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z uzyskaniem informacji, że u pracownika Urzędu Gminy Szaflary potwierdzono pozytywny wynik testu na obecność wirusa  wywołującego chorobę Covid 19, pozostali pracownicy Urzędu będą poddawani badaniu na obecność tego wirusa. W związku z tym zmianie ulega sposób Pracy Urzędu Gminy.

Jutro tj. piątek 17 lipca Urząd  będzie zamknięty. W godzinach od 8-ej do 12-tej  możliwy będzie kontakt telefoniczny i mailowy.

Praca w poniedziałek zorganizowana zostanie w zależności od wyników badań o czym będziemy informować na bieżąco.

Pamiętajmy o noszeniu maseczek, o zachowaniu dystansu i o częstej dezynfekcji rąk.

Dbajmy o siebie i innych.

 

Informuję, że zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej w piśmie nr ZPOW-711-69/20 z dnia 5 czerwca 2020 r. zgłoszenie o zamiarze głosownia korespondencyjnego może być dokonane:

– w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji, a więc za pośrednictwem platformy ePUAP,

lub

– ustnie, co oznacza osobiste zgłoszenie w urzędzie gminy i wypełnienie wniosku (dziennik podawczy)

lub

– złożenie na dzienniku podawczym urzędu gminy wypełnionego wniosku.

Załączniki:

 

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U z 2020 r. poz. 65, poz. 284/

Wójt Gminy Szaflary informuje, że w dniach od 06.07.2020 r. do 27.07.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Zakopiańskiej 18 w Szaflarach, na tablicy ogłoszeń na parterze będzie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Informacja o wywieszeniu wykazu będzie również umieszczona na stronie internetowej urzędu.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 18-26-123-14.

Wójt Gminy Szaflary

Rafał Szkaradziński

Szaflary, data 2020-07-01