Archiwa autora: Helena Gach

Informujemy, że od 1 października 2020r. rozpoczęła się kolejna edycja POPŻ Podprogram 2020 i trwać będzie do 30 czerwca 2021r. Wsparcie żywnościowe w formie bezpłatnej pomocy będzie kierowane do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie niezbędnej ilości oraz standardu posiłków.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje, że w ramach udziału w projekcie: „KOOPERACJE 3D – MODEL WIELOSEKTOROWEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ WSPARCIA OSÓB I RODZIN”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – […]

KOMUNIKAT

Informuje się, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach, udziela niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym w zakresie pomocy społecznej. Informacje można uzyskać dzwoniąc

pod numer telefonu: 533 772 439

każdego dnia również w soboty i niedziele w godzinach od 7.30 – 19.00

Szanowni Klienci

      Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W   związku  z  wprowadzeniem   stanu   zagrożenia epidemicznego  w trosce o Wasze bezpieczeństwo, a także  pracowników  aby zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2  Gminny     Ośrodek    Pomocy    Społecznej    w    Szaflarach informuje,  że

podczas pobierania świadczeń bezpośrednio z Kasy Urzędu Gminy w  Szaflarach wprowadza  się następujące zalecenia;

  1. Należy zachować co najmniej 1-1,5 metra odległości pomiędzy osobami oczekującymi w kolejce na zewnątrz budynku po  odbiór świadczeń pieniężnych z Kasy urzędu !!!
  1. Do budynku celem odbioru pieniędzy wpuszczane będą osoby pojedynczo.
  1. Po odebraniu należnych świadczeń klient udaje się najkrótszą drogą na zewnątrz obiektu i oddala. Nie należy grupować się w pobliżu budynku urzędu.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może skutkować przerwą wypłacania świadczeń.

Stosowanie chusteczek/środków antybakteryjnych do dezynfekcji rąk przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa Państwa i naszego przed ewentualnym zachorowaniem.

DBAJMY WSZYSCY O ZDROWIE WŁASNE, OSÓB NAS OBSŁUGUJĄCYCH ORAZ MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY!!!!

Zachęcamy wszystkich klientów do zakładania własnych kont bankowych na które po złożeniu stosownego oświadczenia / dyspozycji / w GOPS przelewać będziemy należne środki pieniężne.