Szanowni Klienci

      Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W   związku  z  wprowadzeniem   stanu   zagrożenia epidemicznego  w trosce o Wasze bezpieczeństwo, a także  pracowników  aby zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2  Gminny     Ośrodek    Pomocy    Społecznej    w    Szaflarach informuje,  że

podczas pobierania świadczeń bezpośrednio z Kasy Urzędu Gminy w  Szaflarach wprowadza  się następujące zalecenia;

  1. Należy zachować co najmniej 1-1,5 metra odległości pomiędzy osobami oczekującymi w kolejce na zewnątrz budynku po  odbiór świadczeń pieniężnych z Kasy urzędu !!!
  1. Do budynku celem odbioru pieniędzy wpuszczane będą osoby pojedynczo.
  1. Po odebraniu należnych świadczeń klient udaje się najkrótszą drogą na zewnątrz obiektu i oddala. Nie należy grupować się w pobliżu budynku urzędu.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może skutkować przerwą wypłacania świadczeń.

Stosowanie chusteczek/środków antybakteryjnych do dezynfekcji rąk przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa Państwa i naszego przed ewentualnym zachorowaniem.

DBAJMY WSZYSCY O ZDROWIE WŁASNE, OSÓB NAS OBSŁUGUJĄCYCH ORAZ MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY!!!!

Zachęcamy wszystkich klientów do zakładania własnych kont bankowych na które po złożeniu stosownego oświadczenia / dyspozycji / w GOPS przelewać będziemy należne środki pieniężne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 15 = 18