Archiwa autora: Wioleta Pawlak

Gmina Szaflary pozyskała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania polegającego na budowie drogi gminnej wraz z obiektem mostowym łączącym miejscowości Skrzypne i Maruszyna.

 

Wójt Gminy Biały Dunajec informuje, że został rozpoczęty remont drogi gminnej ul. Krajowe w miejscowości Biały Dunajec.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych nastąpi do końca sierpnia tego roku.

W związku z koniecznością przebudowy początkowego odcinka ulicy od „Zakopianki” wzdłuż koryta potoku pod mostkami kolejowymi, zostanie on w tym czasie wyłączony z użytkowania, co spowoduje okresową nieprzejezdność.

Uprasza się mieszkańców o korzystanie w powyższym terminie z innych objazdów. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o zachowanie wszelkiej ostrożności oraz wyrozumiałość.

 

Wójt Gminy

Biały Dunajec

W dniu 27 listopad 2019r w godzinach 08:00 – 10:00 nastąpi przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej u odbiorców zamieszkałych w miejscowości Szaflary przy ulicy zasilanych ze stacji transformatorowej KRT 61159 Szaflary 8 U.G.” cała stacja. Przyczyną planowanej przerwy jest wykonanie niezbędnych prac na urządzeniach sieci elektro – energetycznej.