Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje, iż zgodnie z pismem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, znak WP-XII.1412.3.1.2020 w związku  z zagrożeniem epidemiologicznym i wskazaniem ograniczenia kontaktów społecznych do minimum, od poniedziałku 16 marca 2020r. Urząd Wojewódzki zmienił zasady przyjmowania stron w siedzibie Oddziałów ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

W trosce o zdrowie wszystkich oczekujących w kolejce do przyjęcia (często pośród nich znajdują się osoby, które właśnie wróciły z zagranicy) oraz pracowników Urzędu, regularna obsługa stron w siedzibach Oddziałów ds. koordynacji Świadczeń rodzinnych i wychowawczych została zawieszona do odwołania. Ewentualne przyjmowanie klientów będzie odbywało się jedynie w sytuacjach wyjątkowych, za uprzednim telefonicznym zgłoszeniem takiego zamiaru za pośrednictwem Infolinii (nr. Telefony 12 430 29 73).

Prosimy o dokonywanie takich zgłoszeń jedynie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach.

Autor: