Archiwa autora: Marek Wnęk

 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ W KWIETNIU 2020 R.

Informacja  w sprawie wypłat  świadczeń w kwietniu 2020 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje, że w kwietniu 2020 r. wypłata:

– świadczeń rodzinnych

– świadczeń wychowawczych

– świadczeń z funduszu alimentacyjnego

– świadczeń z pomocy społecznej ( zasiłków stałych, okresowych )

zostanie zrealizowana przed Świętami Wielkanocnymi.

Jednocześnie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zwraca się z prośbą do osób, które pobierają świadczenia w kasie Urzędu Gminy w Szaflarach o zakładanie indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W okresie od 12 marca do 25 marca 2020 r., przedszkola, szkoły, żłobki oraz inne placówki oświatowe, opiekuńcze zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych, z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12-13 marca) to okres przejściowy. W okresie przejściowym będą odbywały się jedynie zajęcia opiekuńcze.

Na terenie Gminy Szaflary odwołuje się również wszelkie imprezy masowe oraz zebrania wiejskie aż do odwołania.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Szaflary
z dnia 19 sierpnia 2019 roku

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684) podaję do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych uczestniczących w wyborachdo Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

Sołectwo Bańska Niżna 5 gminnych tablic informacyjnych:
– 1 tablica przy oś. Hodówka,
– 1 tablica przy ul. Kantorówka,
– 1 tablica przy ul. Papieskiej
– 1 tablica przy ul. Topory,
– 1 tablica skrzyżowanie ul. Papieskiej z ul. Topory

2. Sołectwo Bańska Wyżna 2 gminne tablice informacyjne:
– 1 tablica przy OSP,
– 1 tablica oś. Pitoniówka.

3. Sołectwo Bór 1 gminna tablica informacyjna:
– 1 tablica przy OSP.

4. Sołectwo Maruszyna 5 gminnych tablic informacyjnych:
– 1 tablica Oś. Cisonie,
– 1 tablica ul. Świętego Stanisława Kostki,
– 1 tablica ul. Jana Pawła II
– 1 tablica przy OSP,
– 1 tablica przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego (część dolna)

5. Sołectwo Skrzypne 2 gminne tablice informacyjne:
– 1 tablica przy Szkole Podstawowej w Skrzypnem,
– 1 tablica ul. Wierchowa

6. Sołectwo Szaflary 6 gminnych tablic informacyjnych:
– 1 tablica przy ul. Zakopiańskiej na wysokości Urzędu Gminy,
– 1 tablica przy Ośrodku Zdrowia w Szaflarach,
– 1 tablica przy moście ul. Augustyna Suskiego,
– 1 tablica przy kościele,
– 1 tablica Rynek
– 1 tablica przy cmentarzu.

7. Sołectwo Zaskale 3 gminne tablice informacyjne:
– 1 tablica przy OSP,
– 1 tablica przy kościele,
– 1 tablica skrzyżowanie ul. K.K Wojtyły z ul. Polną

8. Budynek Urzędu Gminy:
– tablice zewnętrzne na południowej ścianie budynku: 2 gminne tablice informacyjne.