II Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Dziecięcej w Gminnym Przedszkolu w Szaflarach

17 kwietnia 2018 r. w Gminnym Przedszkolu w Szaflarach odbył się już po raz drugi Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Dziecięcej.  Nasze przedszkole w związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, przystąpiło do Ogólnopolskiego Konkursu „Przedszkole młodych patriotów” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. W ramach odchodów „Roku dla Niepodległej”, a tym samym realizując kolejne zadanie konkursu dzieci recytowały wiersze o tematyce patriotycznej. Celem konkursu było wytworzenie emocjonalnego stosunku do wartości kulturowych, w szczególności polskiej poezji patriotycznej oraz upowszechnianie wśród najmłodszych piękna mowy ojczystej, dorobku kultury narodowej i żywego słowa, a także rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci. Podczas konkursu zaprezentowało się 46 młodych recytatorów, którzy przyjechali wraz ze swoimi opiekunami z oddziałów przedszkolnych działających na terenie Gminy Szaflary. Rozpoczęcie konkursu nastąpiło o godz. 9.30. Uczestników serdecznie powitała Pani Dyrektor – Katarzyna Pająk-Budz.

Honorowy patronat nad konkursem objęli:

  • Wójt Gminy Szaflary Pan Rafał Szkaradziński
  • Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Szaflarach

Spośród zaproszonych gości przybyli:

  • Pani Marzena Stoch – Podinspektor ds. kadr w Gminie Szaflary, w zastępstwie za Pana Wójta Gminy Szaflary Rafała Szkaradzińskiego
  • Przedstawicielki GCKPiT w Szaflarach – panie: Natalia Staszel i Natalia Romasz

Organizator powołał komisję konkursową w składzie:

Przewodnicząca Jury – p. Maria Piszczek – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach;

Członek Jury – p. Dorota Sikoń – dyrektor Szkoły Podstawowej w Borze;

Członek Jury – p. Dorota Adamczyk – instruktor zespołów regionalnych, a także autorka wierszy pisanych gwarą.

Komisja dokonała oceny w czterech kategoriach wiekowych: 3, 4, 5, 6 lat według następujących kryteriów: znajomość tekstu, intonacja (dostosowanie sposobu mówienia do prezentowanego fragmentu tekstu) oraz ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, strój).

Wybór laureatów był trudny, gdyż wszystkie prezentacje były na wysokim poziomie. Po obradach JURY ogłosiło zwycięzców:

W kategorii 3-latków:

I miejsce: Jakub Kopieć z Gminnego Przedszkola w Szaflarach

II miejsce: Karolina Czuper z Gminnego Przedszkola w Szaflarach

III miejsce: Amelia Walkosz z „Przedszkola z widokiem” w Zaskalu

Wyróżnienie:

Mikołaj Gieniec z „Przedszkola z widokiem” w Zaskalu

W kategorii 4-latków:

I miejsce: Krzysztof Cisoń z oddziału przedszkolnego przy SP w Borze

II miejsce: Jakub Pawelski z oddziału przedszkolnego przy SP w Maruszynie Dolnej

III miejsce: Zuzanna Zubek z oddziału przedszkolnego przy SP w Bańskiej Niżnej

Wyróżnienia:

Marcelina Szado z Gminnego Przedszkola w Szaflarach

Szymon Gałdyn z Gminnego Przedszkola w Szaflarach

W kategorii 5-latków:

I miejsce: Zuzanna Migiel z oddziału przedszkolnego przy SP w Skrzypnem

II miejsce: Emilia Sikoń z oddziału przedszkolnego przy SP w Skrzypnem

III miejsce: Stanisław Hajnos z „Przedszkola z widokiem” w Zaskalu

Wyróżnienia:

Marcin Jarosz z oddziału przedszkolnego przy SP w Bańskiej Wyżnej

Paulina Mikołajczyk-Skóbel z Przedszkola im. Aniołów Stróżów w Szaflarach

W kategorii 6-latków:

I miejsce: Weronika Dzierżęga z Przedszkola im. Aniołów Stróżów w Szaflarach

II miejsce: Maria Gał-Zagórska z „Przedszkola z widokiem” w Zaskalu

III miejsce: Zuzanna Bukowska z oddziału przedszkolnego przy SP w Maruszynie Dolnej

Wyróżnienie:

Regina Piotrowska z oddziału przedszkolnego przy SP w Szaflarach

Wszyscy uczestnicy konkursu, a także ich opiekunowie otrzymali z rąk p. dyr. Katarzyny Pająk-Budz dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci książek i drobnych upominków. Dzięki Sponsorom, zarówno dzieci, jak i towarzyszące im osoby, mogły liczyć na wspaniały poczęstunek.

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Szaflarach złożyła także podziękowania wszystkim, którzy włożyli swój wkład pracy w przygotowanie i organizację konkursu. Ponadto jury otrzymało pamiątkowe upominki.

Szczególne podziękowania kierujemy do wspierających nas w organizacji tego przedsięwzięcia:

  • Rada Rodziców Gminnego Przedszkola w Szaflarach (przygotowanie poczęstunku);
  • Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach wsparło konkurs finansowo, a także poprzez różne upominki (torby, balony, wiatraczki);
  • Karczma „Zadyma” ufundowała bezpłatne wejścia dla zwycięzców i ich rodzin do „Spiskiej Krainy” w Niedzicy;
  • Gorący Potok” i „Termy Szaflary” ufundowały bezpłatne wejścia na baseny za zajęcie II i III miejsca.

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i mamy nadzieje, że zobaczymy się również za rok!

Oprac. Anna Luberda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

25 − = 22