„SKRZYPNIANKI” I „MALI SKZYPNIANIE” z kolędami u dzieci niewidomych w Krakowie

Grupa śpiewacza „Skrzypnianki” pod opieką pani Moniki Peciak oraz zespół regionalny „Mali Skrzypnianie” pod opieką pani Anny Mrowcy wraz z kapelą pod prymem pana Czesława Joniaka byli we wtorek 8 stycznia oklaskiwani przez wyjątkową publiczność. Otóż bowiem wybrali się z jasełkami i kolędami na spotkanie opłatkowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie. Swymi żywiołowymi tańcami, góralskimi śpiewami i jasełkami zdobyli sobie serca młodej publiczności z wielu zakątków województwa. Bowiem na ten dzień do Ośrodka przy ul. Tynieckiej w Krakowie pani dyrektor SOSW Agnieszka Nawrocka zaprosiła nie tylko uczniów skrzypniańskiej szkoły z panią dyrektor Brygidą Strzęp, ale także reprezentantów wielu drużyn Nieprzetartego Szlaku z całego województwa małopolskiego.

Warto nadmienić, że Nieprzetarty Szlak (obchodzący w 2018 roku jubileusz 60 – lecia swojej pracy) to program pracy ZHP w środowiskach szczególnych – m.in. Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych. To działalność Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz osób niepełnosprawnych. Mianem tym nazywane są drużyny działające w placówkach kształcenia specjalnego, zakładach opiekuńczych, wychowawczych, zespołach opieki zdrowotnej, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej. Nieprzetarty Szlak skupia dzieci i młodzież bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności. Niepełnosprawni zuchy i harcerze to dziś prawie 10000 osób wspieranych w rozwoju przez wykorzystanie metody harcerskiej.

Oklaskom i podziękowaniom wdzięcznej publiczności dosłownie nie było końca. Żal tylko, że powrotna droga była daleka, a i zimowa aura zmusiła Skrzypnian do rychłego powrotu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 4 = 3