Archiwa kategorii: Jak załatwić sprawę?

Firma, która wygrała przetarg  na zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Szaflary:
FCC Podhale Sp. z o.o.
Adres do korespondencji:
FCC Podhale Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 115
34-400 Nowy Targ
tel. +48/18/44 88 591
tel. +48/693 692 […]

Za udostępnienie danych jednostkowych na podstawie wniosku o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców pobiera się opłatę w wysokości 31 złotych.

Opłatę za udostępnienie danych  należy wpłacić w kasie urzędu gminy adres: Szaflary ul. Zakopiańska 18 lub na konto:

Bank Spółdzielczy Nowy Targ  O/Szaflary

Nr rachunku 15 8812 0005 0000 0000 2134 0005

(dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych należy dołączyć do wniosku).

Anna Dygoń

Opłata za gospodarowanie odpadami wynosi:

 • segregowane – 6 zł od osoby za miesiąc (18 zł od osoby za kwartał)
 • niesegregowane – 12 zł od osoby za miesiąc (36 zł od osoby za kwartał)

Metody płatności – opłaty można uiszczać na kilka sposobów:

 • przelew/wpłata na konto (na poczcie lub przelewem bankowym):
  nr konta: 96 8812 0005 0000 0000 2134 0099
  dane odbiorcy: Urząd Gminy w Szaflarach
  tytuł: należy wpisać Imię i Nazwisko, adres oraz kwartał, za który dokonywana jest wpłata, np. Piotr Nowak Szaflary ul. Długa 1, Opłata za gospodarowanie odpadami za I kwartał 2017 r.
 • lub wpłata w kasie Gminy Szaflary:
  na parterze, w godzinach:

  • poniedziałek od 9:00 do 16:00
  • wtorek, środa, czwartek od 9:00 do 15:00
  • piątek od 9:00 do 14:00
 • lub można wpłacać u Sołtysów (inkasentów) w terminach przez nich ogłoszonych,

Terminy płatności:

 • I kwartał (styczeń, luty, marzec) – do 10 kwietnia
 • II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) – do 10 lipca
 • III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) – do 10 października
 • IV kwartał (październik, listopad, grudzień) – do 10 grudnia

W roku 2016 uzyskano ogólnie przez Gminę Szaflary oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

[art. 3 ust.2 pkt 9) lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  / tj. Dz. U. z 2016   poz. 250/]

 1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2016r. – 0 % ( poziom wymagany – nie więcej niż 45 %).
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2016r. – 49,9 % (poziom wymagany – co najmniej 18 %)

Zbiórka w dniu 27 kwietnia 2017r (czwartek) na terenie całej gminy Szaflary.

Wszystkie odpady elektryczne i elektroniczne: lodówki, pralki, telewizory, monitory, kable itp. Inne odpady nie będą odbierane. Nie wystawiamy mebli, opon i innych gabarytów.

Odpady należy wystawić w dniu zbiórki do godziny 8 00.

                                                                  

info

Wójt Gminy Szaflary informuje, że będzie prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych.


Terminarz zbiórki:

 • 12 maj 2017 (piątek) – Maruszyna i Skrzypne

W związku z powyższym należy wystawiać przed posesję odpady, które nie mieszczą się w workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych (np. rowery, meble, opony, odpady elektryczne, wózki dziecięce, materace, tapczany itp.).

Odpady należy wystawić w dniu zbiórki do godziny 8:00.

Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński

info

Wójt Gminy Szaflary informuje, że będzie prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych.


Terminarz zbiórki:

 • 10 maj 2017 (środa) – Bór i Zaskale

W związku z powyższym należy wystawiać przed posesję odpady, które nie mieszczą się w workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych (np. rowery, meble, opony, odpady elektryczne, wózki dziecięce, materace, tapczany itp.).

Odpady należy wystawić w dniu zbiórki do godziny 8:00.

Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński

info

Wójt Gminy Szaflary informuje, że będzie prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych.


Terminarz zbiórki:

 • 9 maj 2017 (wtorek) – Szaflary

W związku z powyższym należy wystawiać przed posesję odpady, które nie mieszczą się w workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych (np. rowery, meble, opony, odpady elektryczne, wózki dziecięce, materace, tapczany itp.).

Odpady należy wystawić w dniu zbiórki do godziny 8:00.

Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński

info

Wójt Gminy Szaflary informuje, że będzie prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych.


Terminarz zbiórki:

 • 8 maj 2017 (poniedziałek) – Bańska Niżna i Bańska Wyżna

W związku z powyższym należy wystawiać przed posesję odpady, które nie mieszczą się w workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych (np. rowery, meble, opony, odpady elektryczne, wózki dziecięce, materace, tapczany itp.).

Odpady należy wystawić w dniu zbiórki do godziny 8:00.

Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński