Archiwa kategorii: Szlak Wokół Tatr

 
Partnerzy projektu flagowego pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II”, który realizowany jest do 30.04.2019 r. w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zakończyli cykl warsztatów studyjnych, podczas […]

 
Zachęcamy do udziału badaniu ankietowym dotyczącym Szlaku wokół Tatr. Odpowiedź na pytania zajmuje maksymalnie 5 minut.
Dane są w pełni anonimowe i zbierane wyłącznie na wewnętrzny użytek partnerów projektu dotyczącego budowy […]

W dniu 30.08.2018 r. przeprowadzono pomiar natężenia ruchu rowerowego na odcinku Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr wykonanym w ramach II etapu przez Gminę Szaflary. Na podstawie przeprowadzonego pomiaru oszacowano, że średnia ilość […]

W dniach 25-28.01.2018 r. markowy produkt turystyczny pogranicza i Euroregionu „Tatry” – Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr po raz pierwszy prezentowany był na Międzynarodowych Targach Turystycznych ITF Slovakiatour 2018.
ITF Slovakiatour […]

W dniu 13 grudnia 2017 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbyło się spotkanie partnerów projektu flagowego pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr-etap II” realizowanego w ramach Programu Współpracy […]