Warsztaty studyjne dotyczące turystyki rowerowej na polsko-słowackim pograniczu

 

Partnerzy projektu flagowego pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II”, który realizowany jest do 30.04.2019 r. w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zakończyli cykl warsztatów studyjnych, podczas których w różnych regionach pogranicza polsko-słowackiego rozmawiano na temat turystyki rowerowej.

Przedstawiciele polskich i słowackich partnerów udali się z wizytami m.in. do Bielska-Białej, Starej Lubowli, Liptowskiego Mikulasza, Rzeszowa. Ostatnie warsztaty z udziałem eksperta z Ministerstwa Sportu i Turystyki miały miejsce w Nowym Targu. Program spotkań był urozmaicony, tak aby pokazać różne aspekty i możliwości rozwoju infrastruktury rowerowej, poznać doświadczenia ekspertów i reprezentantów samorządów z innych regionów pogranicza, zastanowić się wspólnie nad tworzeniem oferty dla turystów zainteresowanych poznawaniem walorów polsko-słowackiego pogranicza na rowerze, urozmaiceniem oferty turystycznej w nawiązaniu do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza.

Partnerzy odwiedzili Enduro Trails w Bielsku-Białej, gdzie nie tylko poznali wspaniale wykonane i rozwijające się single tracki, ale też rozmawiali o tym jak rozszerzyć ofertę Szlaku wokół Tatr o tego rodzaju trasy. W Starej Lubowli jeździli po nowo wybudowanych ścieżkach rowerowych w ramach transgranicznych projektów. Poznali także plany rozbudowy infrastruktury rowerowej w regionie, powiązania ścieżek w sieć tras rowerowych. Skorzystali również z tras, które powstają pod zamkiem lubowelskim w ramach projektu Cyklostopy. W Liptowskim Mikulaszu rozmawiano z przedstawicielami Kraju Żylińskiego, organizacji rowerowych oraz lokalnych samorządów o kontynuacji budowy Szlaku wokół Tatr oraz połączenia go z powstającą Ważską Cyklomagistralą. W Rzeszowie przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zaprezentowali dotychczasowe prace oraz plany dotyczące Wschodniego Szlaku Rowerowego GreenVelo. Spotkanie w Nowym Targu z ekspertem z Ministerstwa Sportu i Turystyki było z kolei doskonałą okazją do poznania jego spostrzeżeń i sugestii dotyczących dotychczasowych prac nad budową i promocją Szlaku wokół Tatr oraz propozycji zmierzających do powstania markowego produktu turystycznego.

Wszystkie zdobyte podczas warsztatów doświadczenia, nawiązane kontakty, pomysły na nowe przedsięwzięcia pozwoliły na opracowanie wytycznych do kontynuowania działań związanych z rozwojem sieci tras rowerowych na polsko-słowackim pograniczu w oparciu o transgraniczny Szlak wokół Tatr.

 

Zdjęcia: archiwum EUWT TATRY

 Warsztaty zrealizowane zostały  w ramach projektu flagowego pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

45 + = 48