Archiwa autora: Anna Golonka

Anna Golonka

Skarbnik Gminy

Szkoła Podstawowa w Bańskiej Niżnej
Dyrektor Szkoły na podstawie Rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 Zarządzeniem dyrektora SP […]

 
8 lipca br. Wójt Gminy Szaflary – Rafał Szkaradziński podpisał porozumienie
z WFOŚiGW w Krakowie na wspólną realizację na terenie Gminy Szaflary Programu „Czyste Powietrze”.
Współpraca ta będzie polegać m.in. na pomocy w wypełnianiu […]

 
W dniu 09.07.2019r. została podpisana umowa między Podhalańskim Przedsiębiorstwem Komunalnym, Gminą Szaflary a Przedsiębiorstwem Inżynieryjno – Budowlanym i Sieci Sanitarnych ASTEX Sądelscy na budowę kanalizacji sanitarnej w Maruszynie, Szaflarach […]

Bon gwarantujący przyznanie unijnej dotacji odebrał Rafał Szkaradziński – Wójt Gminy Szaflary z rąk wicemarszałka Łukasza Smółki.
Projekt pn. „Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary” będzie realizowany od 01.06.2019 do 31.05.2022r. […]

 
Partnerzy projektu flagowego pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II”, który realizowany jest do 30.04.2019 r. w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zakończyli cykl warsztatów studyjnych, podczas […]