Archiwa autora: Henryk Chrobak

Na piątkowym zebraniu, w dniu 15 września 2017 roku, rodzice wybrali swoją reprezentację do kolegialnego organu samorządu rodziców w szkole w Skrzypnem.

Zanim to jednak nastąpiło, ciepłymi oklaskami przywitali nowego dyrektora szkoły Panią mgr Brygidę Strzęp, która to zebranie poprowadziła. Pani Dyrektor przedstawiła swoją koncepcję rozwoju szkoły, przedstawiła nowo zatrudnionych nauczycieli oraz poinformowała zebranych o podjętych przez siebie i radę pedagogiczną przedsięwzięciach.

Następnie Pani Dyrektor odczytała skierowany do rodziców uczniów Szkoły Podstawowej
w Skrzypnem list Pana Wójta Rafała Szkaradzińskiego. W nadesłanym do rodziców liście Pan Wójt
z satysfakcją przypomniał o zakończonej właśnie inwestycji – budowie chodnika, który poprawi bezpieczeństwo dzieci i mieszkańców Skrzypnego. Z uznaniem dla wykonawców kolejnej inwestycji podkreślił również postęp prac na budowie sali gimnastycznej. Pan Wójt wskazał na udział Gminy Szaflary w projektach mających na celu doposażenie bazy dydaktycznej poszczególnych szkół, w tym Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem. Zebrani rodzice burzą oklasków przyjęli skierowany do nich list i tym samym podziękowali Panu Wójtowi za jego troskę o poprawę warunków nauki i pracy w szkołach i placówkach Gminy Szaflary, a także podjęte i realizowane dowozy dzieci do szkół.

Zebrana społeczność rodzicielska jednogłośnie udzieliła absolutorium ustępującej Radzie Rodziców pod przewodnictwem Pani Grażyny Fatli. Należy w tym miejscu podkreślić niebywałe wprost zaangażowanie rodziców we wspieranie działania i funkcjonowanie szkoły w Skrzypnem. Słynne już
w naszym regionie są koordynowane przez Panią Grażynę i Radę Rodziców Festyny Rodzinne, Posiady Opłatkowe, czy obchody Dnia Dziecka. Przypomnieć tu należy również wkład finansowy
i organizacyjny w wyposażenie szkoły.

Cieszymy się zatem bardzo z faktu, że na następną kadencję społeczność rodzicielska po raz kolejny powierzyła funkcję przewodniczącej Pani Grażynie Fatli. Zastępczyniami zostały Panie Agnieszka Zapotoczna i Kinga Karpiel, sekretarzem Pani Joanna Mrugała, a skarbnikiem Pani Agnieszka Sikoń. Wybrano również Komisję Rewizyjną w następującym składzie: Pani Barbara Sikoń, Pani Katarzyna Migiel, Pani Zofia Pęksa.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

10 czerwca br. w Baranowie Sandomierskim odbył się XXIV Ogólnopolski Festiwal Dziecięcej Twórczości Folklorystycznej „DZIECKO W FOLKLORZE”. Zespół „Dzieci ze Skrzypnego” swym pełnym uroku i góralskiego „ognia” śpiewem zdobył na festiwalu […]

28 i 29 kwietnia 2017 r. w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej odbył się  IX Międzykulturowy Festiwal Folklorystyczny  „Zagłębie i Sąsiedzi”.  28 zespołów dziecięcych oraz 58 zespołów dorosłych […]

Po eliminacjach w Gminnym Konkursie Recytatorsko – Gawędziarskim im. Andrzeja Kudasika i Bogdana Werona, który miał miejsce 30 listopada 2016r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem, uczniowie – […]

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem został Laureatem Ogólnopolskiego Programu „Zadowolony Konsument”.
Bardzo wymagająca Komisja programu ogólnopolskiego doceniła starania dyrektora i kadry pedagogicznej szkoły w Skrzypnem […]

Zespół „Skrzypianki” po raz drugi został zaproszony do  Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, by tym razem zakolędować po góralsku. Pierwszy raz koncertował z pieśniami patriotycznymi. Tym razem zespół  „Skrzypnianki” wraz […]