„Wieczór Jasia i Małgosi” Podsumowaniem Programu Profilaktycznego w ZSPiG w Skrzypnem

W naszej szkole w II okresie roku szkolnego 2016/2017 został przeprowadzony PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW „JAŚ I MAŁGOSIA NA TROPIE”. Zaangażowani zostali do udziału w tym projekcie uczniowie klas IV (11 uczniów) i V (21 uczniów) wraz ze swoimi rodzicami. Szkoła pracowała na materiałach profilaktycznych przekazanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach. W czasie realizacji programu wykorzystywane były  cztery zeszyty przeznaczone do wspólnej pracy uczniów. Każdy z zeszytów zawierał jeden komiks i związane z nim trzy zadania oraz uwagi dla rodziców. Bohaterami komiksów była para młodych detektywów: Jaś i Małgosia, którzy prezentowali modelowe zachowania
i postawy wobec alkoholu.

Głównymi celami programu są:

 • opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród uczniów
 • ograniczanie częstości picia alkoholu przez uczniów
 • zmniejszanie intencji uczniów dotyczącej picia alkoholu w przyszłości
 • ograniczenie postawy pro- alkoholowej uczniów
 • zwiększanie wiedzy uczniów na temat problemów, jakie mogą wiązać się z piciem alkoholu przez dzieci i młodzież

W programie porusza się następujące tematy:

 • prawdy i mity na temat alkoholu
 • wpływ środków masowego przekazu na temat przekonań dotyczących alkoholu
 • rodzaje presji rówieśniczej i sposoby radzenia sobie z naciskami
 • powody, dla których młodzi ludzie sięgają po alkohol oraz konsekwencje picia w młodym wieku

Program cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy  chętnie pracowali z przygotowanymi materiałami, ale też tworzyli własne. Ważna była integracja zespołów klasowych, wspólna praca, odpowiedzialność za przygotowywane zadania. Dzieci bardzo chętnie współpracowały z rodzicami, czego efektem były systematycznie wypełniane tygodniowe ,,Karty wyników Domowych Detektywów”

Na zajęciach zostały realizowane były wszystkie tematy zgodnie z założonym harmonogramem. Widoczne efekty pracy z uczniami:

 • uczniowie bardzo aktywnie włączali się do pracy w grupach, uczestniczyli w pogadankach, wykazywali się dużą kreatywnością;

 • doskonalili umiejętności własnej prezentacji, dokonywania właściwych wyborów, oceny zachowań swoich rówieśników oraz uczyli się postawy asertywnej.

Rezultaty programu:

 • integracja grupy;

 • aktywizacja zespołu, wdrażanie do pracy zespołowej;

 • poznanie czynników ryzyka związanych z używaniem alkoholu;

 • poznanie wpływu alkoholu na organizm  człowieka  (mózg, serce, żołądek, wątrobę);

 • poznanie siły i mechanizmów nacisku grupy rówieśniczej na jednostkę;

 • nauka asertywnej odmowy;

 • propagowanie form pożytecznego spędzania wolnego czasu w towarzystwie rówieśników i rodziców oraz zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze stresem i presją rówieśników;

 • wskazywanie i utrwalanie wzorów zdrowego stylu życia.

Dnia 25 kwietnia 2017 r. w ZSP i G w Skrzypnem odbyło się podsumowanie programu profilaktyki alkoholowej DOMOWI DETEKTYWI. Podsumowanie zostało zorganizowane przez wychowawców klas p. Annę Waluś i p. Izabelę Mierzyńską- Zaczyńską, rodziców i uczniów.

Uczniowie  przedstawili krótkie podsumowanie prowadzonych przez siebie działań. Wszyscy zebrani mogli podziwiać wykonane przez uczniów plakaty propagujące życie bez alkoholu, przedstawiające prawdy i mity o alkoholu oraz wymownie obrazujące konsekwencje spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież. Po prezentacjach przygotowanych przez poszczególne zespoły wszyscy uczestnicy programu zostali zaproszeni do wspólnej zabawy. Wszyscy uczniowie zostali uhonorowani pamiątkowym dyplomem potwierdzającym ich udział w programie profilaktycznym. Następnie uczestnicy spotkania udali się na poczęstunek.

Ten wspólnie spędzony czas na długo zapisze się w naszej pamięci, zwłaszcza, że integrował tych, którzy  włączali się do realizowania tego programu: rodziców, uczniów i wychowawców.

Dziękujemy serdecznie wszystkim za zainteresowanie i zaangażowanie!

mgr Izabela Mierzyńska – Zaczyńska

mgr Anna Waluś

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

14 − = 13