Otwarcie stadionu w Szaflarach

Uroczyste otwarcie i poświęcenie stadionu w Szkole Podstawowej w Szaflarach odbyło się 9 października 20.

Jak podkreśliła dyrektor szkoły Anna Łachut, nawet najmniejszy sukces trzeba odnotować i celebrować, a w sytuacji kiedy sukces jest wielki potrzebne jest prawdziwe święto. Podczas uroczystego otwarcia obecni byli: Poseł na Sejm RP Edward Siarka, proboszcz parafii w Szaflarach ks. Kazimierz Duraj, który poświęcił stadion, Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Wąsik, radni gminy Jacek Wątorek i Bartłomiej Fatla, sołtys wsi Władysław Migiel, naczelnik OSP Szaflary Józef Szlembarski, dyrektorzy szkół gminy Szaflary: Urszula Krupa, Jolanta Stolarczyk, Dorota Sikoń, Maria Niedośpiał, Brygida Strzęp, Renata Mozgowiec oraz Konrad Kuźmiński, dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach Iwona Gal, Prezes Związku Podhalan Oddział Szaflary Jadwiga Stanek, Przewodnicząca Rady Rodziców Marzena Kozik, Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców Andrzej Fąfrowicz oraz Skarbnik Rady Rodziców Beata Wątorek.

Przemawiający podczas otwarcia stadionu zwrócili uwagę na fakt, że sport jest podstawą zdrowia, sprawności fizycznej, ciekawego spędzania wolnego czasu. Nic nie niszczy naszego zdrowia tak, jak brak aktywności, siedzący tryb życia, godziny przed komputerem, telewizorem. Ruch towarzyszy nam od zawsze i jest dla nas niezbędny, a jego forma jest uzależniona od tego, co sprawia nam przyjemność, od tego jaki jest nasz cel. Dlatego powinniśmy dobierać go idąc w tym kierunku. Stadion daje nam takie możliwości – nowe możliwości. Można uprawiać nowe dyscypliny sportu, otwierają się nowe perspektywy. Być m wśród uczniów szkoły jest przyszły mistrz świata w rzucie kulą czy w skoku w dal.

Po poświęceniu stadionu, goście symbolicznymi, celnymi strzałami do bramki otworzyli go, co odebrano jako dobrą wróżbę. Z powodu opadów deszczu część artystyczna odbyła się w budynku szkoły. Przed zebranymi gośćmi oraz nauczycielami i uczniami wystąpiły, cheerleaderki, które ćwiczą pod okiem instruktorki Izabeli Machalicy oraz uczennice klasy ósmej z pokazem ćwiczeń artystycznych pod opieką Agnieszki Wojnarskiej-Marduły. Tańcem i śpiewem góralskim czas zebranym umilił także zespół „Mali Szaflarzanie”, który w tym roku obchodzi 40-lecie istnienia. Przygrywała im kapela w składzie: Bartłomiej Fatla, Jan Trebunia-Tutka i Wojciech Fatla.

Po części artystycznej wszyscy goście udali się do świetlicy szkolnej, gdzie czekał na nich poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.