XXI Sesja Rady Gminy Szaflary odbędzie się w dniu 30.09.2020 r. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Szaflarach.

W związku z zaistniałą sytuacją  epidemiologiczną, kierując się troską
o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Szaflary, zwracam się z prośbą, by osoby zainteresowane przebiegiem Sesji uczestniczyły w niej śledząc transmisję obrad nadawaną na żywo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCRKy3LhmJ5I6Ffs6o1z5TOg/live

Projekty wszystkich uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Szaflary w zakładce Rada ->Projekty uchwał -> Sesja nr XXI/2020″

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Szaflary za I półrocze 2020 roku.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szaflary na rok szkolny 2020/2021,
  2. najmu powierzchni reklamowej na dwustronnej tablicy reklamowej stanowiącej własność Gminy Szaflary na okres do 3 lat,
  3. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Szaflary oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 734 oraz 735,
  4. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Bańska Niżna oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3527/6,
  5. zmiany Uchwały Rady Gminy Szaflary Nr XIX/145/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie  udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szaflarach zmienionej Uchwałą Nr XX/153/2020 z dnia 26 sierpnia 2020r.,
  6. zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,
  7. zmiany uchwały Nr XV/115/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary,
  8. zmiany Załącznika do Uchwały Nr XIX/138/2020 Rady Gminy Szaflary z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Szaflary” i uchwalenia Regulaminu nadawania tego tytułu.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Stanisław Wąsik
Przewodniczący Rady Gminy Szaflary

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

61 − 58 =