Zapraszam na XVII sesję Rady Gminy Szaflary w dniu 26 lutego 2020 roku (środa) o godz. 900, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej
   w Maruszynie oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 4795/10,
  2. uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego
   w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

23 − 20 =