Budowa kanalizacji sanitarnej w Maruszynie, Szaflarach i Zaskalu wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Maruszynie

 

W dniu 09.07.2019r. została podpisana umowa między Podhalańskim Przedsiębiorstwem Komunalnym, Gminą Szaflary a Przedsiębiorstwem Inżynieryjno – Budowlanym i Sieci Sanitarnych ASTEX Sądelscy na budowę kanalizacji sanitarnej w Maruszynie, Szaflarach i Zaskalu wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Maruszynie.

Inwestycja będzie polegała m.in. na wykonaniu sieci i odcinków kanalizacji sanitarnej, która umożliwi odprowadzanie ścieków z budynków zlokalizowanych w miejscowości Maruszyna, Zaskale i Szaflary. W ramach umowy zostanie także zlikwidowana oczyszczalnia ścieków w Maruszynie. Firma ASTEX wykona również w ramach podpisanej wspólnej umowy przebudowę w istniejącym pasie drogowym lewej krawędzi drogi powiatowej nr 1658K Szaflary – Ludźmierz w km 0+000.00 – 0+220.50 w ciągu ul. Kolejowej w miejscowości Szaflary poprzez budowę zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej. Łączna kwota na realizację w/w zadań wyniesie 6.440.753,12 zł brutto, z czego Gmina Szaflary pokryje kwotę w wysokości 245 035,25 zł. Pozostała kwota to wartość inwestycji realizowanej przez PPK. Przewidywany termin zakończenia prac to październik 2020 rok.

W związku z planowanym rozpoczęciem inwestycji bardzo prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i pomoc w realizacji inwestycji na naszym terenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 + 5 =