Działamy wspólnie dla gazyfikacji Gminy Szaflary

W sobotę, 30.03.2019 r. przedstawiciele Gminy Szaflary w składzie: Rafał Szkaradziński – Wójt Gminy, Józef Strama – Sołtys miejscowości Maruszyna, Wojciech Piszczór – Radny Gminy oraz Sołtys miejscowości Skrzypne i Anna Urbaniak – pracownik Urzędu Gminy Szaflary, spotkali się z Ministrem Piotrem Naimskim, pełniącym funkcję Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Pan Minister wspiera i promuje budowę sieci gazowych w Polsce, a jako przedstawicielowi Południowej Małopolski w Sejmie (w tym również Podhala), budowa sieci gazowej w Gminie Szaflary jest mu szczególnie bliska, dlatego wspiera nas w dążeniu do powstania sieci, na terenach wskazanych przez Urząd Gminy Szaflary.

Celem spotkania było omówienie planów Polskiej Spółki Gazownictwa w kontekście złożonych przez mieszkańców ankiet. Sołtysi miejscowości Maruszyna oraz Skrzypne, którzy odwiedzali mieszkańców w domach, pomagali wypełniać ankiety oraz udzielali odpowiedzi na pytania zadawane przez mieszkańców, przekazali Ministrowi odczucia mieszkańców w związku z powstaniem sieci gazowej, ich zapatrywania na przyszłość oraz swoje własne doświadczenia wynikające z bliskiego kontaktu z mieszkańcami. Minister Piotr Naimski zapoznał się również z opracowaniem graficznym, na którym, przedstawiono rozmieszczenie budynków w poszczególnych miejscowościach, dla których została złożona ankieta. W imieniu mieszkańców podziękowano Panu Ministrowi za zainteresowanie powstaniem sieci gazowej na terenie Gminy Szaflary.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Ministrowi została również przekazana propozycja, aby Program „Czyste Powietrze” zaczął działać na poziomie gmin, nawet jeśli nie w zakresie rozpatrywania wniosków, to w kompleksowej pomocy przy wypełnianiu wniosków i udzielaniu mieszkańcom takiej pomocy, jaką obecnie udzielić mogą jedynie pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Takie rozwiązanie nie tylko przyspieszyłoby rozpatrywanie wniosków, ale również zwiększyło zainteresowanie programem. Minister Piotr Naimski wyraził zainteresowanie tą propozycją i obiecał przekazać te uwagi osobom zajmujących się bezpośrednio organizacją Programu. Wyrażamy nadzieję, iż wspólne starania i rozmowy okażą się owocne i przyniosą oczekiwane rezultaty.

Dziękujemy tym z Państwa, którzy złożyli ankietę już wcześniej, obecnie nie występuje potrzeba jej ponownego składania. Równocześnie zwracamy się do tych z Państwa z miejscowości Maruszyna, Skrzypne i Bańska Wyżna, którzy jeszcze nie złożyli ankiety, o jej wypełnianie i złożenie w Sekretariacie. Aby przekonać Polską Spółkę Gazownictwa do inwestowania w nasz teren, należy przedstawić dowód na to, że mieszkańcy chcą rozwoju Gminy. Dowodem tym, jest liczba złożonych ankiet. Mają więc Państwo realny wpływ na dalsze losy swojej miejscowości. Jeśli nawet Państwo nie chcą i nie planują wykorzystywać gazu z sieci – być może będą chciały to robić Państwa dzieci lub wnuki? Należy więc umożliwić im dostęp do sieci gazowej oraz dać możliwość wyboru źródła ogrzewania domu.

Akcja zbierania ankiet zostaje więc ponowiona. Informujemy iż w najbliższym czasie, Sołtysi ponownie wyruszą w teren, postarają się odwiedzić tych z Państwa, do których wcześniej nie dotarli i pomogą wypełnić ankietę. Będzie to również okazja do rozwiania ewentualnych wątpliwości dotyczących budowy sieci poprzez zadanie pytania Sołtysom. Zachęcamy do poinformowania o możliwości składania ankiet również sąsiadów oraz bliskich mieszkających poza granicami Gminy, a posiadającymi na terenie miejscowości Bańska Wyżna, Maruszyna oraz Skrzypne budynki lub działki. Być może również będą chcieli złożyć ankietę, a nie wiedzą o takiej możliwości.

Aby złożyć ankietę można:

  1. Pobrać ją klikając tutaj: [ankieta – gaz], wypełnić i złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy, bądź Sołtysowi swojej miejscowości.
  2. Udać się do pokoju nr 12 w Urzędzie Gminy Szaflary i wypełnić ją na miejscu.
  3. Wypełnić ankietę podczas wizyty Sołtysa bądź umówić się z nim na wizytę o określonej porze, następnie Sołtys złoży ankietę w Urzędzie Gminy.
  4. W przypadku przebywania poza granicami kraju, istnieje możliwość załatwienia sprawy przez pocztę elektroniczna. Wystarczy wysłać wiadomość z prośbą o przesłanie ankiety na adres: anna.urbaniak@szaflary.pl, następnie, po jej wypełnieniu, odesłać podpisany skan w wiadomości zwrotnej (przez całą dobę). Telefoniczne informacje uzyskać można pod numerem 18-26-123-14 (tylko w godzinach pracy urzędu).

Złożenie ankiety jest dobrowolne i nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, wypełnienie ankiety nie zobowiązuje do późniejszego podłączenia do sieci. Powstanie sieci gazowej zwiększa atrakcyjność Państwa działek oraz budynków nie tylko dla obcych inwestorów, ale również dla Państwa dzieci, wnuków, którzy niejednokrotnie stoją przed wyborem miejsca swojego dalszego zamieszkania. Ogrzewanie gazowe sprzyja również poprawie jakości powietrza, co wpływa korzystnie na zdrowie mieszkańców. Powstanie sieci gazowej niesie same korzyści, nie czekaj więc i złóż ankietę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 + 4 =