Archiwa autora: Anna Urbaniak

W sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie stacji elektroenergetycznej Szaflary w zakresie SN wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, lokalizacja inwestycji: działki ewid. nr 716/22, 716/31, w miejscowości Zaskale, Gmina Szaflary. – wszczęcie postępowania

W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Odwodnienie drogi gminnej 364780K ul. Św. Józefa w miejscowości Skrzypne – (kanalizacja deszczowa). Adres zamierzenia inwestycyjnego: Gmina: Szaflary, Miejscowość: Skrzypne, ul. Św. Józefa, dz. ewid. nr 2274/6

W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa części budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dydaktyczno–pomocniczych na przedszkole oraz nieużytkowego strychu na pomieszczenia dydaktyczno-pomocnicze – zakończenie postępowania

Gmina Szaflary otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 – Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 – Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie […]

Zaskale – dodatkowy termin konsultacji

Przypominamy, iż w dniu 7.11.2019 rok (czwartek) planowane są dodatkowe konsultacje projektu sieci geotermalnej. W godzinach 10.00 – 18.00 możliwe będzie spotkanie z projektantami w budynku remizy OSP Zaskale oraz w Urzędzie Gminy Szaflary.
Serdecznie zapraszamy.

UWAGA! Informacje dotyczą osób które biorą już udział w projekcie.
Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę kotłów  trwa od 30 kwietnia 2019 r. do 9 maja 2019 r.
Etapy realizacji projektu  […]

1 lipca 2017 r. zaczęła obowiązywać tzw. uchwała antysmogowa przyjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Jak wiemy, wprowadziła ona zakaz spalania mułów i flotów węglowych (w których ziarno 0-3 mm […]

Wszystkich mieszkańców biorących udział w Programie „Wymiany kotłów na paliwa stałe w budynkach mieszkalnych Gminy Szaflary”, u których oceny energetyczne zostały wykonane w bieżącym roku, zapraszamy na spotkanie informacyjne.
Termin spotkania:
29 kwiecień 2019 […]

W sobotę, 30.03.2019 r. przedstawiciele Gminy Szaflary w składzie: Rafał Szkaradziński – Wójt Gminy, Józef Strama – Sołtys miejscowości Maruszyna, Wojciech Piszczór – Radny Gminy oraz Sołtys miejscowości […]

W związku z realizacją „Programu wymiany kotłów na paliwa stałe w budynkach mieszkalnych Gminy Szaflary”, wykonane zostaną dodatkowe oceny energetyczne dla mieszkańców, którzy w ubiegłym roku złożyli w Urzędzie Gminy Szaflary ankiety […]

Szanowni Państwo,
W związku z bardzo złą jakością powietrza w sezonie zimowym, spowodowaną ogromną emisją zanieczyszczeń z domowych palenisk na węgiel i drewno, od 1 lipca 2017 roku na terenie województwa małopolskiego obowiązuje uchwała […]

Zgodnie z Uchwałą antysmogową obowiązującą od 1 lipca 2017 roku, aby drewno mogło być spalane w domowych kotłowniach, jego wilgotność nie może przekraczać 20 % (a więc powinno być sezonowane co […]