Wójt Gminy Szaflary zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w konsultacjach „Programu współpracy Gminy Szaflary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018”.

Czas trwania konsultacji:

 • termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 17.10.2017 r.
 • termin zakończenia konsultacji na dzień: 31.10.2017 r.

Forma konsultacji:

 • złożenie propozycji, uwagi i opinii na formularzu poprzez:

 1. przesłanie uwag lub opinii na obowiązującym formularzu na adres: Urząd Gminy
  w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary,

 2. przesłanie uwag lub opinii na obowiązującym formularzu na adres e-mail: sekretariat@szaflary.pl,

 3. złożenie uwag lub opinii na obowiązującym formularzu na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Szaflary w godzinach jego pracy.

 • uczestnictwo w spotkaniu konsultacyjnym w Urzędzie Gminy Szaflary,
  przy ul. Zakopiańskiej 18 w Szaflarach w sali nr 1 w dniu 30 października 2017 r.
  o godz. 
  18.00.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji Program współpracy może ulec zmianom.

Opinie anonimowe nie będą brane pod uwagę.

W załączeniu:

 1. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji.
 2. Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Szaflary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018”.
 3. Formularz do uwag i opinii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

7 + 2 =